Elisabeth Dejaegher

Curriculum

Elisabeth Dejaegher studeerde in 2014 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het voorlaatste jaar van haar studies bracht zij in het kader van het Erasmusprogramma door aan de Karelsuniversiteit in Praag.

Tijdens haar masterjaren koos ze voor een minor in het Internationaal en Europees recht en een major privaat recht. Zij ontwikkelde hierbij een bijzondere interesse voor het contractenrecht en goederenrecht.

Sedert september 2014 is zij advocaat aan de balie te Antwerpen en heeft zij haar stage aangevat onder begeleiding van meester Kristof Uytterhoeven. Zij is voornamelijk actief in de praktijkgroep privaatrechtelijk bouwrecht. Hiernaast focust zij zich tevens op dossiers inzake de statuut en de deontologie van de architect

More

Publicaties

  • E. DEJAEGHER, "Van de schoolbanken rechtstreeks naar de werf zonder stage: het vrij verkeer van personen zegeviert voor het Hof van Justitieā€, (noot onder HvJ 30 april 2014), TBO 2015, 183-188.
More