Federico Wuyts

Curriculum

Federico Wuyts behaalde in 2011 het diploma van master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Gedurende zijn masteropleiding spitste hij zich voornamelijk toe op het ondernemingsrecht, zo koos hij voor een grondige studie van het onrechtmatig mededingingsrecht, het kartelrecht, het vennootschapsrecht en het insolventierecht.

In het kader van het Erasmusuitwisselingsprogramma studeerde hij in zijn laatste masterjaar een semester aan de Freie Universität en de Humboldt Universität te Berlijn. Daar volgde hij onder andere een grondige studie van het internationaal handelsrecht en arbitrage.

Nadien behaalde Federico Wuyts nog met onderscheiding het diploma van Master in Business Law aan de Universiteit van Antwerpen.

In september 2011 heeft Federico Wuyts zijn stage aangevat aan de Antwerpse balie onder leiding van Kristiaan Caluwaerts.

Hij vervoegt de praktijkgroep ondernemingsrecht waarin hij zich toespitst op het vennootschapsrecht en het insolventierecht.

More

Publicaties

  • F. WUYTS, artikel mbt "Schenking en vererving familiale ondernemingen"

More

Lezingen

  • Gastspreker op seminarie "Insolventierecht in beweging 10 jaar terug en blik vooruit’ – 20 december 2017 (organisatie door Universiteit Antwerpen)

  • Seminarie: "Aansprakelijkheidsregels in ondernemingsverband” – 17 oktober 2017 (organisatie door Universiteit Antwerpen)

  • Seminarie: "Nieuwe procedure invorderingen” – 24 april 2017 (organisatie door BAB-BKR) – De Stroming

  • Seminarie: "Aandeelhouders: Getrouwd voor het leven?" - 26 november 2015 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten)

More