Stephanie Moras

Curriculum

Stephanie Moras volgde haar rechtenstudies aan de Universiteit Antwerpen. In juni 2011 studeerde zij af als master in de rechten met onderscheiding.

Zij vervoegde het kantoor in september 2011 en is sindsdien advocaat aan de balie te Antwerpen.

Op kantoor is zij voornamelijk actief, onder leiding van meester Kristof Uytterhoeven, in de praktijkgroep van het privaatrechtelijk bouwrecht in de ruime zin waarbij zij zich in het bijzonder toelegt op de overheidsopdrachten.

Zij heeft tevens een bijzondere interesse in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.
More

Publicaties

  • S. MORAS, J. OOMS, E. ZEGERS en K. UYTTERHOEVEN, "De openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures: de voornaamste wolfijzers en schietgeweren in de nieuwe regelgeving”, TBO 2018, 85-109.
More

Lezingen

  • "De nieuwe reglementering overheidsopdrachten. De aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de opdrachtdocumenten" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 20 februari 2014

  • "Overheidsopdrachten: Knelpunten bij het opstellen van een aanbestedingsverslag" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 27 september 2012

  • "De nieuwe reglementering Overheidsopdrachten. Wat verandert er vanaf 1 juli 2013?" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 23 mei 2013.
More