Blog

Wij informeren u graag over de laatste juridische evoluties.


Wetsontwerp tot hervorming goederenrecht ingediend in de Kamer

Het wetsontwerp beoogt Boek II van het Burgerlijk Wetboek te vervangen met een volledig nieuw Boek III, en integreert hiermee een aantal specifieke wetten.
Wanneer neemt de maximumduur van de facultatieve uitsluiting in het kader van een overheidsopdracht een aanvang?

In een arrest van 24 oktober 2018 (C-124/17) heeft het Hof van Justitie besloten dat de maximumduur van de facultatieve uitsluiting wordt berekend vanaf de datum van het besluit van de bevoegde autoriteit.
Vaarwel rechtbank van koophandel, Welkom ondernemingsrechtbank!

De stroom aan nieuwe wetgeving houdt aan. Vanaf 1 november treedt de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking.
Het nieuwe vennootschapsrecht

Vennootschappen op nieuwe leest
De eerste reparatie van de wet-Peeters I is reeds een feit!

Minder dan een maand na de inwerkingtreding van de wet-Peeters I is de eerste reparatie reeds een feit.