Zoeken

Bonussen, warrants of werknemersparticipaties? Wat is de win-win situatie?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Bonussen, warrants of werknemersparticipaties? Wat is de win-win situatie?

Bonussen, warrants of werknemersparticipaties? Wat is de win-win situatie?

20 dec 2023 

De Tijd publiceerde recent op haar eerste pagina dat één werkgever op vier bonussen verstrekt aan haar werknemers. Een belangrijk gedeelte daarvan gebeurt onder de vorm van warrants. 

Warrants en aandelenopties

Wat zijn warrants en is dat dan de beste of enige manier om personeel te vergoeden en vooral te verbinden aan de onderneming?

Warrants zijn financiële instrumenten die de werknemer het recht geven om aandelen aan te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs tijdens een bepaalde periode. Het interessante aan warrants is dat ze onmiddellijk nadat de medeweker ze toegekend gekregen heeft, opnieuw verkocht kunnen worden, wat heel vaak ook gebeurt: aldus verkrijgen de werknemers op een fiscaalvriendelijke manier cash, indien aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is.  

Een aandelenoptie is het recht dat toegekend wordt om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Als de aandelenoptie op de beurs genoteerd is, is het een warrant. Aandelenopties geven een werknemer het recht om op een later tijdstip een afgesproken pakket aandelen te kopen tegen de koers die geldig was bij de uitgifte van de opties.

Als de koers van de aandelen stijgt, doet de werknemer een goede zaak, want dan kan hij/zij de aandelen tijdens de uitoefenperiode van de opties voor een goede prijs aankopen en ze weer verkopen tegen een hogere prijs (of ze behouden en speculeren op een nog betere prijs). De winst zit dus in het verschil tussen de prijs waarvoor ingetekend werd op de optie (de uitoefenprijs) en de waarde van het aandeel op het ogenblik van de lichting van de optie.

Maar wanneer de aandelen in waarde zakken, maakt de werknemer misschien verlies (en heeft hij/zij hierop vooraf en zonder garantie al wel belastingen betaald). Aandelenopties en warrants zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen, dus een interessante aanvulling op het loon.

De huidige regeling op de aandelenopties is complex, maar houdt niettemin heel wat troeven in. Ze blijft evenwel ook voor velen nog een grote onbekende. Wellicht wordt de financiële en fiscale component te sterk benadrukt bij de uitgifte van warrants en/of aandelenopties.

Duurzame participatie in aandeelhouderschap

Terecht gaan er al langere tijd stemmen op om de betrokkenheid van werknemers te vergroten door een duurzame participatie aan te bieden in het aandeelhouderschap van de werkgever. Het kan een strategisch doel zijn om aldus de productiviteit en het welzijn van de werknemers in de onderneming te vergroten. 

Er bestaat een scala van technieken om de betrokkenheid van werknemers te meten die toetreden tot het aandeelhouderschap van de werkgever. 

Een onderneming die haar medewerkers wil belonen, motiveren en aan zich binden, en tevens bedrijfsprestaties verbeteren of een hogere productiviteit bereiken? Medewerkersparticipatie in het aandeelhouderschap is een uitstekend middel om één of meer van deze doelen te bereiken.

Ook in het buitenland wordt deze discussie zeer actief gevoerd, zo onder meer in Nederland.

Elke persoon in de juiste rol plaatsen, samen nadenken over oplossingen, blijk geven van erkenning, transparantie, het levenslang leren aanmoedigen, voortdurende communicatie: wanneer deze handelingen gekaderd worden in een juist plan van aandeelhoudersparticipatie, komt dit de onderneming, de grootaandeelhouders én de medewerkers ten goede.

Elke vorm van aandeelhoudersparticipatie is overigens denkbaar. De werkgever kan de ondernemingsbeslissingen samen nemen met de werknemers, maar kan ook kiezen voor andere varianten van aandeelhoudersparticipatie zonder formele inspraak, zoals certificaten van aandelen of aandelen zonder stemrecht.

Contacteer ons

Heeft u hierover nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Auteur: Dirk Berckmans

Klik hieronder op de foto van de auteur om de andere artikels te lezen:
Dirk Berkmans