Zoeken

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord voor "grote" ondernemingen is daar!

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord voor "grote" ondernemingen is daar!

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord voor "grote" ondernemingen is daar!


Door de nieuwe wetswijziging op 7 juni 2023 (met inwerkingtreding op 1 september 2023) waarbij er toch wel zwaar gesleuteld werd aan het insolventierecht, werd een resem aan nieuwe artikels ingevoegd in het boek XX van het WER.

Een gedeelte van deze nieuwe artikelen voegde een nieuw onderscheid in voor de gerechtelijke reorganisatieprocedure door een collectief akkoord. Sinds de wetswijziging is er thans een onderscheid in de wet tussen een collectief akkoord dat aangevraagd kan worden voor “kleine en middelgrote” ondernemingen en “grote” ondernemingen.

Wat nu juist het verschil is en welke ondernemingen dan klein, middelgroot of groot zijn, is te vinden in het toepassingsgebied voor de “grote” ondernemingen (artikel XX.83/1 WER). Om als grote onderneming aanzien te worden en dus te vallen onder deze “nieuwe” procedure dient de vennootschap, vereniging of stichting één of meer van de volgende criteria te overschrijden gedurende twee achtereenvolgende boekjaren:
  • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 250;
  • jaaromzet exclusief BTW: 40.000.000 euro;
  • balanstotaal: 20.000.000 euro.
Eveneens zijn als grote ondernemingen te beschouwen, ondernemingen waartussen een relatie van verbondenheid bestaat, zgn. “verbonden ondernemingen”, en die samen beschouwde drempels zoals hierboven vernoemd, overstijgen. Wie niet groot is, is klein of middelgroot. Maar ook deze laatste ondernemingen kunnen opteren voor dit “grote” systeem. Zij dienen dit dan aan te geven bij het neergelegde verzoekschrift tot opening. Voorafgaand kan gesteld worden dat de procedures gelijkaardig lijken, maar dat er toch eigenheden (en aldus verschillen) zijn waar een “grote” onderneming rekening mee moet houden.

Wat zijn enkele van die eigenheden? Één daarvan is dat er een grote betrokkenheid zal zijn van de kapitaalhouders van de “grote” onderneming. Een andere eigenheid is dat bij de stemming over het reorganisatieplan, dit in categorieën zal plaatsvinden (dat is bij een stemming voor een reorganisatieplan van kleine en middelgrote ondernemingen niet het geval).

Contacteer ons

Bij Caluwaerts Uytterhoeven hebben we over de jaren heen een grote expertise opgebouwd voor o.a. de gerechtelijke reorganisatieprocedure tout court. Denkt u na over een eventuele reorganisatie van uw onderneming ((middel)groot of klein), aarzel dan niet om ons te contacteren.


Auteurs: Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts en Michiel Meskens

Klik hieronder op de foto's van de auteurs om hun andere artikels te lezen:

Kristiaan Caluwaerts  Federico Wuyts  Michiel Meskens