Zoeken

De handelsnaam

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De handelsnaam

De handelsnaam


De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming actief is in het handelsverkeer en gekend is in de markt.  

Anders dan in sommige andere landen (bv. in Nederland) kent de handelsnaam in België geen specifieke wettelijke regeling en bescherming. Maar dat betekent niet dat de handelsbenaming van uw onderneming volledig onbeschermd is.

Recht op een handelsnaam

Naar Belgisch recht bestaat er een “recht op een handelsnaam” voor diegene die als eerste een zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik maakt van een handelsbenaming die op het ogenblik van de ingebruikname nog beschikbaar was. Er is geen depot vereist en de bescherming is niet afhankelijk van enige andere formaliteit. Het volstaat om het eerste gebruik van de betrokken handelsnaam in het relevante territorium en voor het relevante publiek aan te tonen.

De handelsnaam moet (in tegenstelling tot een merk) ook geen onderscheidend vermogen hebben, doch louter dienstig zijn voor de identificatie van de onderneming die de handelsnaam voert.

Het recht op de handelsnaam geeft de houder van de oudere handelsnaam het recht om aan derden te verbieden om een identieke of gelijkaardige naam te gebruiken voor activiteiten die identiek of overlappend zijn in het geografisch gebied waarbinnen de oudere handelsnaam bekendheid geniet.  

Verwarringsgevaar

Maar dit recht is niet absoluut, en derden mogen dezelfde of een gelijkluidende handelsnaam gebruiken op voorwaarde dat dit gebruik geen verwarringsgevaar met zich brengt.

Het gaat wel degelijk om verwarringsgevaar: het loutere feit dat verwarring kan ontstaan volstaat. Er moet niet aangetoond worden dat er ook effectief verwarring is ontstaan.

De beoordeling van het verwarringsgevaar gebeurt vanuit het standpunt van een publiek met gemiddelde aandacht en zonder speciale vakkennis. Naast de overeenstemming tussen de benamingen zelf en de betrokken handelsactiviteiten, zal ook gekeken worden naar de geografische uitstraling van de betrokken onderneming. Zo zal de naam van de lokale frituur een beperktere bekendheidsgraad (en dus minder bescherming) hebben dan de naam van een restaurant dat drie Michelin sterren heeft.

De bescherming van de handelsnaam vervalt uiteraard eens die niet meer wordt gebruikt.

Tips

Hieronder vindt u enkele tips terug:
  • Als u een bepaalde handelsnaam wenst te gebruiken, is het belangrijk na te gaan of deze benaming nog niet in gebruik is in dezelfde regio voor dezelfde activiteiten.
  • Documenteer uw gebruik van de handelsnaam van bij de aanvang zodat u altijd kan aantonen dat u de eerste was die een zichtbaar, publiek en voortdurend gebruik maakte van de betrokken handelsnaam).

Contacteer ons

Heeft u hier vragen over, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Klik hieronder op de foto van de auteur Benny Backx om zijn andere artikels te lezen:

Benny Backx