Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid

 

De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid

27 dec 2017

Nieuwe publicatie van Prof. dr. Kristof Uytterhoeven inzake de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat treedt op 1 juli 2018 in werking. Het artikel 10 van deze wet dat betrekking heeft op het Tariferingsbureau is reeds 1 december 2017 in werking getreden.

Deze wet zal een belangrijke impact hebben op de bouwsector aangezien zij de bestaande wettelijke verzekeringsplicht van de architect afschaft en vervangt door een wettelijke verzekeringsplicht "light” voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Deze verzekeringsplicht blijft beperkt tot het afsluiten van een verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek dekt, voor een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken, beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, wanneer deze laatste de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengt. De verplichte verzekering is ook beperkt tot woningen.

Hoewel de wet van 31 mei 2017 slechts 22 artikels telt, is de toepassing ervan in de praktijk bijzonder complex. Zelfs de vraag wie zich nu verplicht moet verzekeren, kan niet eenvoudig worden beantwoord. In de zopas gepubliceerde bijdrage over deze wet in het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed gaat Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven uitgebreid in op de talrijke vragen en onduidelijkheden die de toepassing van deze wet met zich meebrengt. Onder meer het personele toepassingsgebied, de draagwijdte en de modaliteiten van de verplichte verzekering en de controle op de naleving van de wet, worden aan een diepgaande en kritische analyse onderworpen.

Meer weten? Contacteer Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven (k.uytterhoeven@legaloffice.be).