Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Nieuwe publicaties Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven


Nieuwe publicaties Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven

23 okt 2017

In het vierde nummer van de lopende jaargang van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed verschenen twee publicaties van de hand van Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven.

Een eerste bijdrage bespreekt het cassatiearrest van 9 september 2016 waarin het Hof van Cassatie – in navolging van een eerdere publicatie van Kristof Uytterhoeven – beslist dat een niet-Laruelle architectenvennootschap als medecontractant van de bouwheer contractueel kan worden aangesproken voor een tekortkoming aan de architectenovereenkomst die met die vennootschap is gesloten en dit naast de architect-natuurlijke persoon die deze overeenkomst voor rekening van de vennootschap heeft uitgevoerd. In een noot onder een beslissing van de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde van architecten licht Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven toe dat niet alleen architect-natuurlijke personen, maar ook architect-rechtspersonen tuchtrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd. In deze bijdrage wordt ook onderzocht welke gevolgen de schorsing of schrapping van een architect-rechtspersoon heeft voor de architecten-natuurlijke persoon die hun beroep uitoefenen binnen deze vennootschap, evenals de vraag of de schorsing of schrapping van een architect-natuurlijke persoon gevolgen kan hebben voor de architect-rechtspersoon.

Meer weten over deze onderwerpen? Contacteer één van onze senior specialisten inzake het Statuut en de deontologie van de architect: k.uytterhoeven@legaloffice.be en e.dejaegher@legaloffice.be.