Zoeken

Opgelet: flitscontroles in de bouwsector!

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Opgelet: flitscontroles in de bouwsector!

Opgelet: flitscontroles in de bouwsector!

In het kader van de uitvoering van het ‘Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2022’, zal de sociale inspectie de ganse maand mei flitscontroles uitvoeren bij ondernemingen uit de bouwsectorFlitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter, doch ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zullen evenwel worden geverbaliseerd. 

Even ter duiding: Volgens de website van SIOD, dat is de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, hebben de sociale inspectiediensten bij een voorgaande flitscontrole in de transportsector maar liefst 102 ondernemingen gecontroleerd, waarvan er zich 35 in inbreuk bevonden. De vastgestelde inbreuken hadden voornamelijk betrekking op Dimona-aangiftes alsook op deeltijdse arbeid, en uiteindelijk werden er 26 Pro-Justitia’s en 2 strafrapporten opgesteld. 

Op de website van SIOD treft u momenteel een checklist aan, specifiek voor de bouwsector, op basis waarvan u zelf even kan nagaan of uw onderneming voldoende voorbereid is op de komst van een sociaal inspecteur. Deze checklist bevat onder meer een toelichting omtrent de bevoegdheden van de sociaal inspecteur, alsook een overzicht van de verschillende documenten die hij zou kunnen opvragen in het kader van een bedrijfs- of werfcontrole

Na de bouwsector, is in juli van dit jaar nog de horecasector aan de beurt. De land- en tuinbouwsector volgt nog in september, en in november zullen de flitscontroles toegespitst worden op de grootsteden (incl. carwash). 

Een gewaarschuwd(e) man/vrouw telt voor twee.

Heeft u verder nog vragen, of had u graag bijstand gewenst in het kader van (de voorbereiding op) een bezoek van de sociale inspectie, dan kan u uiteraard steeds contact opnemen met Els Zegers