Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (95)
VASTGOED  (27)
BOUW  (46)
OMGEVING  (25)
KANSSPELEN  (2)

 
4 apr 2019
Het einde van de ereloonbarema’s voor architecten definitief ingeluid?

Een recent advies is van oordeel dat de Duitse honorariumregeling voor architecten en ingenieurs (“HOAI”) een beperking is van de vrijheid van vestiging.

Meer informatie

DELETE
1 apr 2019
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regel “Geen bezwaar? Geen beroep!”

Deze regel werd voordien ingevoerd in het Omgevingsvergunningsdecreet.

Meer informatie

DELETE
29 mrt 2019
Grondige wijziging regelgeving tewerkstelling buitenlandse werknemers

Het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling van buitenlandse werknemers langer dan 90 dagen is gewijzigd.

Meer informatie

DELETE
26 mrt 2019
Tweede luik verplichte verzekering in de bouwsector

Een nieuw wetsvoorstel werd ingediend in de Kamer en herneemt grotendeels de tekst van het eerdere voorontwerp van wet Peeters-Ducarme.

Meer informatie

DELETE
27 feb 2019
Verslaggeving vanuit het perspectief van de vennootschapswetgeving

Een handig overzicht door ons vennootschapsrechtelijk team.

Meer informatie

DELETE
20 feb 2019
Overheidsopdrachten:

Ook bij een “onaanvaardbare prijs” dringt een prijsbevraging zich op!

Meer informatie

DELETE
18 feb 2019
De nieuwe wet bedrijfsgeheimen

Een nuttig hulpmiddel voor uw onderneming.

Meer informatie

DELETE
11 feb 2019
De verruimde KBO

Bent u een geregistreerde entiteit?

Meer informatie

DELETE
31 jan 2019
Val van de regering-Michel I & II = val van het nieuwe vennootschapsrecht?

De goedkeuring van het wetsontwerp zal moeten worden uitgesteld. Echter is het wel verstandig om u reeds te laten adviseren in functie van de toekomstige wijzigingen.

Meer informatie

DELETE
25 jan 2019
Meldingsplicht economische beroepsbeoefenaars in het nieuwe insolventierecht: Nieuw artikel XX.23 § 3

Wat is er nieuw voor de meldingsplicht - en mogelijkheid van de economische beroepsbeoefenaars?

Meer informatie

DELETE
15 jan 2019
Het nieuwe huurrecht

Het Vlaamse Woninghuurdecreet is in werking getreden op 1 januari 2019. Wat is er nieuw?

Meer informatie

DELETE