Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (95)
VASTGOED  (27)
BOUW  (45)
OMGEVING  (25)
KANSSPELEN  (2)

 
16 feb 2018
Nieuw Koninklijk Besluit inzake technische specificaties (STS) voor bouwproducten

In het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2018 werd het Koninklijk Besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties gepubliceerd.

Meer informatie

DELETE
3 jan 2018
Golf van nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen overspoelt HR-land

Er roert wat in het sociaal recht. In het nieuwe jaar staan er immers heel wat nieuwigheden op het programma die een impact zullen hebben op HR-land. Over welke nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen gaat het precies?

Meer informatie

DELETE
27 dec 2017
De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid

Nieuwe publicatie van Prof. dr. Kristof Uytterhoeven inzake de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

Meer informatie

DELETE
20 dec 2017
Wie (be)schrijft, die blijft … Onterecht ‘klein beschrijf’ genoten?

VLABEL doet momenteel een stevige inhaalbeweging op dossiers van 2009 en 2010 waarbij zij kennelijk onterecht genoten verminderingen inzake registratierechten corrigeert en bestraft.

Meer informatie

DELETE
21 nov 2017
Bent u al in overeenstemming met de nieuwe GDPR?

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, de zogenaamde GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming), in werking.

Meer informatie

DELETE
23 okt 2017
Nieuwe publicaties Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven

In het vierde nummer van de lopende jaargang van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed verschenen twee publicaties inzake het Statuut en de Deontologie van de architect.

Meer informatie

DELETE
11 sep 2017
Hoera, ook architecten, advocaten en notarissen failliet?

Insolventierecht moderniseert. WCO en faillissement ook voor vrije beroepsbeoefenaars.

Meer informatie

DELETE
5 jul 2017
Nieuwe tool voor betaling van verkeersboetes: ben ik nu verplicht te betalen ?

Het Ministerie van Justitie heeft onlangs – naar eigen zeggen - een stap voorwaarts gezet naar een effectievere inning van verkeersboetes. Via de nieuwe portal www.verkeersboeten.be kan de dader van een verkeersovertreding online zijn boete vlot betalen.

Meer informatie

DELETE
28 jun 2017
De Omgevingsvergunning: What do we need to know/do?

Naar aanleiding van de verschillende berichten in de media hebben zowel particulieren als vastgoed- of bouwprofessionelen inmiddels kennisgenomen van invoering (resp. uitstel tot januari 2018) van de omgevingsvergunning.

Meer informatie

DELETE
28 jun 2017
Nieuwe reglementering plaatsing overheidsopdrachten treedt in werking op 30 juni 2017

De nieuwe regels inzake de plaatsing, als ook inzake de uitvoering en rechtsbescherming zijn derhalve van toepassing op...

Meer informatie

DELETE
25 mei 2017
Update: ‘Meest Kwetsbaar Waardevol Bos’ of Nieuwe ‘Boskaart’ afgevoerd?

Vandaag staat het opnieuw in verschillende persberichten te lezen dat de Vlaamse Regering (of Minister-President) was overgegaan tot intrekking van de fel bekritiseerde ‘Boskaart’.

Meer informatie

DELETE
5 mei 2017
Wetsontwerp Insolventie van Ondernemingen

Het wetsontwerp heeft voornamelijk tot doel de faillissementswet en de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen te hervormen en te rationaliseren.

Meer informatie

DELETE