Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (95)
VASTGOED  (27)
BOUW  (45)
OMGEVING  (25)
KANSSPELEN  (2)

 
30 mrt 2023
Een wedstrijd of winactie organiseren op sociale media: slimme marketing of een verboden loterij?

Het onderscheid tussen (verboden) loterijen, (verboden) kansspelen en (toegelaten) wedstrijden is vaak klein en onduidelijk. Maar essentieel gelet op de mogelijke gevolgen.

Meer informatie

DELETE
23 mrt 2023
De kat de bel aanbinden: bent u reeds mee met de nieuwe klokkenluidersregeling?

De regelingen die opgenomen zijn in de Klokkenluiderswet bieden werknemers een veilig kader waarbinnen ze zaken kunnen melden die niet stroken met de wet, ethiek of interne bedrijfsregels.

Meer informatie

DELETE
16 mrt 2023
Geen omgevingsvergunning meer nodig om te ontharden?

Honderden Vlaamse gemeenten gaan ‘tegelwippen’.

Meer informatie

DELETE
14 mrt 2023
Verminderde rechtsplegingsvergoeding met 10% vanaf 1 maart 2023?

Wat is een rechtsplegingsvergoeding? En wat zijn de nieuwe vastgestelde bedragen?

Meer informatie

DELETE
22 feb 2023
Een verbod op niet-concurrentiebedingen: een oplossing voor de liberale democratie en het marktkapitalisme?

De Federal Trade Commission is van oordeel dat de niet-concurrentiebedingen de vrije markt beknotten en dat ze daarom verboden moeten worden. Een korte analyse hiervan wordt gemaakt, alsook vergeleken met het Belgisch recht.

Meer informatie

DELETE
17 feb 2023
Hoera / Oh neen, de basisbankdienst is er bijna!

Belgische ondernemingen die geweigerd worden door banken, krijgen binnenkort toegang tot de reeds lang aangekondigde basisbankdienst.

Meer informatie

DELETE
7 feb 2023
De deadline voor aanpassing van statuten aan het WVV nadert

Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten de statuten van uw vennootschap, vereniging of stichting aan het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zijn aangepast.

Meer informatie

DELETE
11 jan 2023
Alcohol in het verkeer: het alcoholslot

Rechters hebben de mogelijkheid om een alcoholslot op te leggen. Wat houdt dit concreet in?

Meer informatie

DELETE
14 dec 2022
Uw woning overdragen? Opgelet: het asbestattest!

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen en woningen die gebouwd zijn voor 2001.

Meer informatie

DELETE
29 nov 2022
Extra opletten geblazen bij vertegenwoordiging in vennootschappen vanaf 1 januari 2023

Het zal van groot belang zijn om uw corporate housekeeping goed op orde te hebben, waarbij bepaalde zaken goed worden vastgelegd en genotuleerd.

Meer informatie

DELETE
23 nov 2022
Grondige hervorming Raad van State op komst

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kondigt aan dat de procedures voor de Raad van State via hervormingen fors versneld zullen worden. Dat moet de rechtszekerheid en het investeringsklimaat bevorderen.

Meer informatie

DELETE
16 nov 2022
Verruimde (tijdelijke) mogelijkheid om voorschotten toe te kennen aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten

En dit naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de daaruitvolgende economische crisis.

Meer informatie

DELETE