Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (95)
VASTGOED  (27)
BOUW  (45)
OMGEVING  (25)
KANSSPELEN  (2)

 
3 feb 2022
Ongepaste vriendschapsbanden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Welke gronden kunnen aanleiding geven tot de facultatieve uitsluitingsgrond van de deelname van een opdrachtnemer?

Meer informatie

DELETE
1 feb 2022
Uw betalingen vanaf vandaag sneller op uw rekening!

De betalingstermijn tussen ondernemingen kan niet langer de 60 kalenderdagen overschrijden.

Meer informatie

DELETE
26 jan 2022
Naar een groter genderevenwicht in de (genoteerde) raad van bestuur?

Voor genoteerde vennootschappen geldt er een verplicht genderevenwicht.

Meer informatie

DELETE
7 jan 2022
Toerekening van onrechtmatige daden vennootschap en immuniteit van de uitvoeringsagent

Wat zegt het voorontwerp van de wet inzake invoeging van de bepalingen buitencontractuele aansprakelijkheid?

Meer informatie

DELETE
15 dec 2021
Kwijtschelding restschulden na faillissement

Gefailleerde natuurlijke persoon moet aanvraag tot kwijtschelding van de restschulden niet meer indienen binnen de 3 maanden.

Meer informatie

DELETE
17 nov 2021
Herziening Europese drempelbedragen

Vanaf 1 januari 2022 moet u rekening houden met herziene Europese drempelbedragen inzake overheidsopdrachten.

Meer informatie

DELETE
20 okt 2021
De contractuele uitsluiting in solidum ‘overleeft’ de ontbinding van de architectenovereenkomst

Een uitzondering op de terugwerkende kracht van de ontbinding van een overeenkomst.

Meer informatie

DELETE
4 okt 2021
Ontwerp nieuw beleidsprogramma: ‘Op weg naar circulair bouwen’

Op 15 augustus 2021 werd door OVAM een nieuw ontwerp-beleidsprogramma opgesteld.

Meer informatie

DELETE
25 sep 2021
Regeling omtrent zorgwonen is versoepeld

Op 16 augustus 2021 is de nieuwe regeling voor zorgwonen in werking getreden.

Meer informatie

DELETE
22 sep 2021
Koper onder Wet Breyne kan architect aanspreken vanaf eigendomsoverdracht, oplevering niet vereist

Wanneer gaan deze vorderingsrechten juist over op de koper onder de Wet Breyne?

Meer informatie

DELETE
8 sep 2021
“Financial assistance” in het kader van overnamefinanciering

Van persona non grata tot toegelaten instrument.

Meer informatie

DELETE
31 aug 2021
Hof van Cassatie spreekt zich uit over een verzekeringskwestie inzake mede-eigendom

Cassatie 12 april 2021: alle mede-eigenaars genieten van verzekeringsdekking die door één mede-eigenaar is aangegaan voor het volledige onroerend goed.

Meer informatie

DELETE