Zoeken

Renovatieverplichtingen voor niet-residentiële gebouwen

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Renovatieverplichtingen voor niet-residentiële gebouwen

Renovatieverplichtingen voor niet-residentiële gebouwen

In het kader van de Vlaamse Klimaatstrategie is sinds 1 januari 2022 de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen (bijvoorbeeld kantoorgebouwen, scholen, sportcomplexen, ziekenhuizen) van kracht gegaan. De verplichting geldt meer specifiek voor authentieke aktes van verkoop, erfpacht of opstalrecht die vanaf 1 januari 2022 verleden worden. 

Binnen de vijf jaar na de aktedatum dienen niet-residentiële gebouwen te voldoen aan een minimaal maatregelenpakket. Het maatregelenpakket bestaat uit 4 energetische renovatiemaatregelen die betrekking hebben op dakisolatie, beglazing, opwekkers voor ruimteverwarming en koelinstallaties.

Voor kleine niet-residentiële gebouwen (tot 500m²) zal daarbovenop een verplichting gelden om binnen de vijf jaar na aktedatum een energieprestatielabel C of beter te behalen. Voor grote niet-residentiële gebouwen (vanaf 500m²) zal vanaf 1 januari 2023 binnen de 5 jaar na aktedatum een minimaal aandeel (5%) hernieuwbare energie moeten voorzien zijn.

De overheid heeft financiële ondersteuning voorzien voor de energetische renovatie van niet-residentiële gebouwen, zoals onder meer:

  • verhoogde investeringsaftrek;
  • korting op de onroerende voorheffing;
  • energiepremies van de netbeheerders;
  • investeringssteun van Elia.

De maatregelen kunnen zowel praktisch als financieel een grote impact hebben op vastgoedtransacties. 

Indien u hierover meer informatie wenst, aarzel dan niet om Prof. dr. Kristof Uytterhoeven of Stephanie Verheyden te contacteren.