Zoeken

Update van de regels m.b.t. de verkoop aan consumenten

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Update van de regels m.b.t. de verkoop aan consumenten

Update van de regels m.b.t. de verkoop aan consumenten

De wet van 20 maart 2022 (die op 1 juni 2022 in werking treedt) brengt een update van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten ter omzetting van Richtlijn (EU) 2019/771 van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen en Richtlijn (EU) 2019/770 van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. 

Het doel is om koopovereenkomsten en overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of diensten binnen de EU verder te gaan harmoniseren. 

Volgende updates werden doorgevoerd:

  1. Onder “consumptiegoederen” verstaat men niet alleen roerende lichamelijke zaken maar nu ook goederen met digitale elementen, d.w.z. elke roerende lichamelijke zaak waarin digitale inhoud of digitale diensten zijn verwerkt of die daarmee onderling verbonden is, op zodanige wijze dat het ontbreken van die digitale inhoud of die digitale dienst ertoe zou leiden dat het consumptiegoed zijn functies niet kan vervullen (bijvoorbeeld een smartphone met vooraf geïnstalleerde besturingssoftware);
  2. De verkoper is verplicht updates te leveren voor goederen met digitale elementen gedurende de verwachte periode van gebruik;
  3. Consumptiegoederen zijn conform indien zij voldoen aan de doeleinden waarvoor goederen van hetzelfde type worden gebruikt en ook aan de specifieke kenmerken en doeleinden waarvoor de consument de goederen zal gebruiken en waarvan hij de verkoper op de hoogte bracht; 
  4. Voor gebreken die optreden binnen de 2 jaar vanaf de datum van levering, wordt de niet-conformiteit vermoed en moet de consument dus geen bewijs van gebrek leveren. Die termijn was voorheen 6 maanden. De consument beschikt (nog steeds) over een termijn van 2 maanden om het conformiteitsgebrek te melden.

Door deze dwingende wetsbepalingen breidt de wetgever de bescherming van de consument verder uit. 

Voor verificatie of uw huidige contracten en algemene voorwaarden nog voldoen aan deze wijzigende wetgeving en eventuele aanpassing, kan u contact opnemen met onderstaande advocaten.

Kristiaan Caluwaerts en Thaïs Habotte