Zoeken

Uw betalingen vanaf vandaag sneller op uw rekening!

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Uw betalingen vanaf vandaag sneller op uw rekening!

Uw betalingen vanaf vandaag sneller op uw rekening!

De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet Betalingsachterstand) is gewijzigd middels de wet van 14 augustus 2021 met het oog op de verbetering van het betaalgedrag tussen ondernemingen en het tegengaan van misbruiken. 

Vanaf 1 februari 2022 dienen contracten en samenwerkingsvoorwaarden conform de nieuwe wetgeving opgesteld te zijn. Maar wat houdt deze wetswijziging nu juist concreet voor de praktijk in?

De Wet Betalingsachterstand hanteert een wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen. Deze termijn kan contractueel beperkt of uitgebreid worden naar wens van de partijen. Doch kan sinds 1 februari 2022 de afwijkende betalingstermijn niet langer de 60 kalenderdagen overschrijden. Dit geldt voor alle ondernemingen, ongeacht de grootte. Indien een beding voorziet in een langere betalingstermijn zal deze vanaf heden voor niet geschreven worden gehouden en zal men dus terugvallen op de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen.

Zoals steeds, is er een uitzondering.

Bepaalde sectoren zullen bij Koninklijk Besluit toch een langere betalingstermijn mogen hanteren. Op vandaag is er echter nog geen KB in dit verband uitgevaardigd.

Daarnaast heeft de wetgever uitdrukkelijk bepaald dat de ontvangstdatum van een factuur niet meer contractueel kan worden vastgelegd. Overeenkomsten zoals deze inzake de vervaldag op de factuur zijn daardoor niet meer mogelijk. Enkel de feitelijke datum van ontvangst telt nog om de betalingstermijn te doen lopen. Vanaf vandaag zal de betalingstermijn dus aanvangen (1) de dag na de ontvangst van de betrokken factuur, of (2) de dag na ontvangst van de gefactureerde goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of indien u als debiteur de factuur eerder ontving dan  de gefactureerde goederen of diensten. 

Tenslotte starten de interesten ingevolge de wetswijziging te lopen vanaf de vervaldag en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

Kijk dus goed uw facturatie- en betalingsvoorwaarden na in het kader van deze nieuwe praktijk.

Indien u twijfelt over de conformiteit met de nieuwe wettelijke bepalingen, kunnen wij dit uiteraard voor u nagaan. 

Ignace Kroos