Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Wetsontwerp Insolventie van Ondernemingen

 

Wetsontwerp Insolventie van Ondernemingen

5 mei 2017

Op 20 april 2017 diende de regering een wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht in.

Het wetsontwerp heeft voornamelijk tot doel de faillissementswet en de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen te hervormen en te rationaliseren.

De krachtlijnen van het wetsontwerp kunnen als volgt worden samengevat:

  • De wetgeving inzake insolventie bevattelijker maken en deze onderbrengen in het Wetboek van economisch recht;
  • Het invoeren van een elektronisch insolventiedossier;
  • Het toepassingsgebied van de insolventieprocedures (m.n. WCO) uitbreiden naar vrije beroepers;
  • Ondernemingen de mogelijkheid bieden een faillissement voor te bereiden op een discrete wijze (het stil faillissement);
  • De tweede kans voor ondernemers bevorderen;
  • Het afsluiten van minnelijke akkoorden buiten een procedure van gerechtelijke reorganisatie aanmoedigen;
  • Een coherent geheel van regels inzake aansprakelijkheid van bestuurders invoeren;
  • Internationaliseren van de wetgeving inzake insolventie;
  • Enkele zwakke punten in zowel de faillissementswet als in de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen wegwerken.
Caluwaerts Uytterhoeven bestudeert het wetsontwerp in detail en volgt de behandeling van dit wetsontwerp in de Kamer verder voor u op. 

Contacteer één van onze specialisten in het insolventierecht: Mtr. Kristiaan Caluwaerts of Mtr. Federico Wuyts.