Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Wie (be)schrijft, die blijft … Onterecht ‘klein beschrijf’ genoten?

 

Wie (be)schrijft, die blijft … Onterecht ‘klein beschrijf’ genoten?

20 dec 2017

Ongetwijfeld overvalt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) binnenkort ook u of iemand uit uw naaste omgeving met een aanvullende aanslag én belastingverhoging van 20% omdat één of meerdere voorwaarde(n) van ‘klein beschrijf’ op de eertijdse aankoop van de betrokken bescheiden woning niet langer zouden zijn voldaan.

VLABEL doet momenteel een stevige inhaalbeweging op dossiers van 2009 en 2010 waarbij zij kennelijk onterecht genoten verminderingen inzake registratierechten corrigeert en bestraft. De confrontatie met een bijkomende aanslag van enkele (tien)duizenden euro vele jaren na aankoop ligt eens zo gevoelig.

Het gunstregime van ‘klein beschrijf’ is onderhevig aan verschillende voorwaarden. Verdere toelichting hieromtrent valt buiten de scope van deze bijdrage. Mocht u zinnens zijn om binnenkort te verhuizen of te verkopen en u hebt destijds verminderde registratierechten betaald, dan toetst u best eerst uw concreet dossier, nog eens aan de toepasselijke voorwaarden. In deze zin is het eveneens van belang om de opschortende voorwaarden, vervat in uw overeenkomst, eveneens te laten nakijken.

U kan de fiscaal aanvullende bedragen betwisten door een overmachtssituatie in te roepen. Bijvoorbeeld een verandering in uw gezinssituatie. Desgevallend moet u tijdig en gemotiveerd bezwaar aantekenen. VLABEL zal elk bezwaar individueel en in concreto beoordelen.

Indien u vragen heeft of concreet advies wenst, kan u ons altijd contacteren: i.kroos@legaloffice.be.

- Mtr. Ignace Kroos - Mtr. Yannick Grauwels