Blog

      
2 weken geleden, 03-01-2018 om 13:43
Golf van nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen overspoelt HR-land. Over welke gaat het precies?

3 weken geleden, 27-12-2017 om 14:52
Nieuwe publicatie inzake de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

4 weken geleden, 19-12-2017 om 15:59
Wie (be)schrijft, die blijft … Onterecht ‘klein beschrijf’ genoten?

20-11-2017 om 15:17
Bent u al in overeenstemming met de nieuwe GDPR?

16-11-2017 om 15:43
Niet-concurrentiebeding: België is niet Turnhout ... En omgekeerd

23-10-2017 om 14:30
Nieuwe publicaties inzake het Statuut en de deontologie van de architect.

11-09-2017 om 11:25

Insolventierecht moderniseert. WCO en faillissement ook voor vrije beroepsbeoefenaars. 


BTW op bedrijfshuur

09-08-2017 om 13:59
Voor nieuwe huurovereenkomsten voor bedrijfsmatig aangewende huurpanden vanaf 1 januari 2018 zal 21 procent BTW worden aangerekend.

05-07-2017 om 13:35
Nieuwe tool voor betaling van verkeersboetes: ben ik nu verplicht te betalen?

28-06-2017 om 11:47
De Omgevingsvergunning: What do we need to know/do?

Claims prevention ...
Wie (be)schrijft, die blijft … Onterecht ‘klein beschrijf’ genoten?...
De Omgevingsvergunning: What do we need to know/do?...
Publicatie van Mtr. Steven Slachmuylders ...
Bent u al in overeenstemming met de nieuwe GDPR?...
Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik: het nieuwste doelwit van de fiscus...
BPost en Proximus: een verdere evolutie richting privaatrechtelijke vennootschappen...
Bouwsector verbijsterd over het arrest van 17 september 2015 van het Grondwettelijk Hof...
Golf van nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen overspoelt HR-land...
Nieuwe tool voor betaling van verkeersboetes: ben ik nu verplicht te betalen ?...
BTW op bedrijfshuur...
De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid - Nieuwe publicatie Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven...
Verstrengde regels voor tewerkstelling van niet-EU-werknemers ...
Draft International Convention on Recognition of Foreign Judicial Sales of Ships - Beijing Draft...
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2013...
European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport van toepassing in het Belgisch wegverkeer...
WCO- Inkorting van fiscale schulden in het kader van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie niet strijdig met artikel 172 Grondwet...
VEREFFENINGSPROCEDURE uit het wetboek van vennootschappen VERNIEUWD EN VEREENVOUDIGD....
Middelbare scholen opgelet! De raad van State dwingt klassenraad om op straffe van een dwangsom een A-attest uit te reiken aan leerling met leerstoornis...
WIJZIGINGEN in het KB/WIB 1992 met betrekking tot de VERPLICHTING OM MET EEN GEREGISTREERD AANNEMER TE WERKEN ...
Koninklijk besluit tot wijziging van de algemene uitvoeringsregels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad ...
Hoera, ook architecten, advocaten en notarissen failliet?...