Blog

      
2 weken geleden, 12-09-2018 om 11:19
Vennootschappen op nieuwe leest: het nieuwe vennootschapsrecht

2 weken geleden, 11-09-2018 om 9:29
Minder dan een maand na de inwerkingtreding van de wet-Peeters I is de eerste reparatie reeds een feit.

12-06-2018 om 9:18
De vereffening van een vennootschap (video)

05-06-2018 om 10:01
De koop-verkoop van een onroerend goed (video)

29-05-2018
Bijstand van een advocaat in een tuchtprocedure voor de Orde van architecten (video)

22-05-2018
Nieuw vennootschapsrecht binnenkort in werking (video)

15-05-2018
Al in overeenstemming met GDPR? (video)

08-05-2018 om 10:30
Bouwgebreken in een appartementsgebouw (video)

02-05-2018 om 11:15
De nieuwe verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid (video)

WCO (video)

24-04-2018 om 10:00
WCO (video)

Claims prevention ...
Nieuw vennootschapsrecht binnenkort in werking (video)...
De Omgevingsvergunning: What’s in a name? (video)...
Koop-verkoop van onroerend goed (video)...
Al in overeenstemming met GDPR? (video)...
Verdere inperking van buitensporige wederbeleggingsvergoedingen...
BPost en Proximus: een verdere evolutie richting privaatrechtelijke vennootschappen...
Bouwsector verbijsterd over het arrest van 17 september 2015 van het Grondwettelijk Hof...
20 jaar wet-Renault...
Nieuwe tool voor betaling van verkeersboetes: ben ik nu verplicht te betalen ?...
Het nieuwe vennootschapsrecht...
De eerste reparatie van de wet-Peeters I is reeds een feit!...
Verstrengde regels voor tewerkstelling van niet-EU-werknemers ...
Draft International Convention on Recognition of Foreign Judicial Sales of Ships - Beijing Draft...
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2013...
European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport van toepassing in het Belgisch wegverkeer...
WCO- Inkorting van fiscale schulden in het kader van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie niet strijdig met artikel 172 Grondwet...
VEREFFENINGSPROCEDURE uit het wetboek van vennootschappen VERNIEUWD EN VEREENVOUDIGD....
Middelbare scholen opgelet! De raad van State dwingt klassenraad om op straffe van een dwangsom een A-attest uit te reiken aan leerling met leerstoornis...
WIJZIGINGEN in het KB/WIB 1992 met betrekking tot de VERPLICHTING OM MET EEN GEREGISTREERD AANNEMER TE WERKEN ...
Reparatie-KB overheidsopdrachten gepubliceerd...
Hoera, ook architecten, advocaten en notarissen failliet?...