Search our content

Caluwaerts Uytterhoeven Lawyers  /  About Us  /  Team  /  Kristof Uytterhoeven  /  Publications

Publications

 • S. MORAS, J. OOMS, E. ZEGERS en K. UYTTERHOEVEN, "De openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures: de voornaamste wolfijzers en schietgeweren in de nieuwe regelgeving”, TBO 2018, 85-109.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat. Een eerste aanzet naar een algemene verzekeringsplicht in de bouwsector?”, TBO 2017, 415-459.

 • K.DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN, A.-L. VERBEKE, N. CARETTE enB. DELVAUX (eds.), Codex bouwrecht 2017-2018, Brugge, Die Keure, 2017, 1378 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De tuchtrechtelijke sanctionering van een architect-rechtspersoon", (noot onder Raad van beroep van de Orde van architecten met Nederlands als voertaal 20 mei 2015), TBO 2017, 369-374.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De contractuele aansprakelijkheid van een "niet-Laruelle architectenvennootschap"", (noot onder Cass. 9 september 2016), TBO 2017, 254-360.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Oplevering en aanvaarding”, in E. TERRYN, A.L. VERBEKE, H. DE DECKER, G.-L. BALLON, B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractuele clausules – Aanneming – Bouwwerken, Antwerpen, Intersentia, 2016, 205-235.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheidsverzekeringen in de bouwsector”, in Th. VANSWEEVELT en B. WEYTS, De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, 159-232.

 • K. UYTTERHOEVEN, "(Alleen) de architect tekenend voor uw toekomst?”, (noot onder Kh. Antwerpen, Afd. Tongeren 20 november 2015), TBO, 2016, 81-86.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het monopolie van de architect en de onverenigbaarheden”, in K. UYTTERHOEVEN (ed.), De architect in de 21ste eeuw. Beschermde ondernemer of (vogel)vrij beroep? De wet van 20 februari 1939: 75 jaar, Antwerpen, Intersentia, 2016, 21-85.

 • K. UYTTERHOEVEN(ed.), De architect in de 21ste eeuw. Beschermde ondernemer of (vogel)vrij beroep? De wet van 20 februari 1939: 75 jaar, Antwerpen, Intersentia, 2016, 290 p.

 • K. UYTTERHOEVEN,Bouwstenen van het recht. Vermogensrechtelijke grondslagen van bouwen en vastgoed, Leuven, Acco, 2015, 359 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Belangenconflicten bij architecten”, D&T2015, 5-58.

 • K. DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN, A.-L. VERBEKE, N. CARETTE enB. DELVAUX (eds.), Codex Bouwrecht 2014-2015, Brugge, die Keure, 2014, 1320 p.

 • K. UYTTERHOEVENen S. SCHOENMAEKERS, De architect. Beroepsuitoefening en deontologie, Antwerpen, Intersentia, 2013, 102 p.

 • S. SCHOENMAEKERS en K. UYTTERHOEVEN, "Het wettelijk kader van de beroepsuitoefening van de architect en de deontologie”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVEN en K. VANHOVE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1377-1430.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De promotieovereenkomst”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVENen K. VANHOVE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 937-958.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De Woningbouwwet”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVENen K. VANHOVE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 905-936.

 • K. UYTTERHOEVENen W. GOOSSENS, "Einde van de aannemingsovereenkomst”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVENen K. VANHOVE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 813-829.

 • K. UYTTERHOEVENen W. GOOSSENS, "De aansprakelijkheid van de opdrachtgever”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVEN en K. VANHOVE(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 808-813.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De architectenovereenkomst”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVENen K. VANHOVE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 673-742.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Beginselen van aansprakelijkheidsrecht”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVEN en K. VANHOVE(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 610-662.

 • K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVEN en K. VANHOVE(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1673 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Tien jaar de tienjarige aansprakelijkheid. Een kritische reflectie over de stevigheid van de artikelen 1792 en 2270 BW", TBO 2012, 225-232.

 • K. DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN, A.-L. VERBEKE, N. CARETTE en B. DELVAUX (eds.), Codex bouwrecht 2012-2013, Brugge, Die Keure, 2012, 1316 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Aansprakelijkheid in het bouwrecht”, in Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen (ed.), Actueel aansprakelijkheidsrecht, Brussel, Larcier, 2012, 347-429.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De draagwijdte van de informatie- en bijstandsverplichting van de architect ten aanzien van de aanbestedende overheid”, C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012, Brussel, EBP Publishers, 2012, 606-632.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Onderwijsrechtelijke bedenkingen over de ouderlijke onderhoudsverplichting ten aanzien van meerderjarige studerende kinderen",T.Fam. 2011, 86-87. 

 • K. UYTTERHOEVEN,Bouwstenen van het recht. Vermogensrechtelijke aspecten van bouwen en vastgoed, Leuven, Acco, 2010, 309 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het deskundingenonderzoek in bouwzaken”, TBO 2010, 100-123.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Waar liggen de prioriteiten van de wetgever? Enkele getuigen...", T.Fam. 2010, 89.

 • K. DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN en A. VERBEKE(eds.), Codex Bouwrecht 2010, Brugge, die Keure, 2010, 1098 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Worden stiefouders stiefmoederlijk behandeld?", T.Fam. 2009, 125-126.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Hoe fataal is de tienjarige aansprakelijkheidstermijn?”, (noot onder Antwerpen 4 november 2008), TBO 2009, 34-37.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het deskundigenonderzoek in bouwzaken ná de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het strafwetboek” in M. DIETENS en H. LANGASKENS(eds.), Van aanvang tot eindoplevering, Brugge, die Keure, losbl., 108 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De kosten van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk: wie betaalt de rekening?", (noot onder GwH 21 oktober 2008), T.Fam. 2009, 28-31.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De toepassing van technische normen in de bouwsector en de aansprakelijkheid van de ontwerper”, TBO2008, 207-212.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De gebreken die onder het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid vallen: indien niet ernstig, gelieve u te onthouden", (noot onder Antwerpen 5 juni 2000), TBO2008, 192-196.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Naar een verdere desinstitutionalisering van het huwelijk", T.Fam. 2008, 177-178.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aangifte van de innerlijke overtuiging te behoren tot het andere geslacht", in P. SENAEVE en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 143-176.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Transseksualiteit en de mensenrechten", in P. SENAEVE en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 29-111.

 • P. SENAEVEen K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 307 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, E. VANDEKERCKHOVE, W. DEVLOO, I. RAMBOER en L. HEYVAERT, De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een vennootschap. Een veelzijdige benadering, Kortrijk, UGA, 2008, 179 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Ondergrondse constructies in het Belgische aansprakelijkheidsrecht”, in C. Adriaansens en V. Sagaert (eds.), Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 51-90.

 • M. HAMERYCKen K. UYTTERHOEVEN, "Actuele ontwikkelingen inzake de taken en de aansprakelijkheden van de architect (2000-2007)”, in K. Deketelaere, K. Vanhove en A. Verbeke (eds.), Jaarboek bouwrecht 2006-2007, Brugge, die Keure, 2007, 147-192.

 • K. UYTTERHOEVEN,Bouwstenen van het recht. Vermogensrechtelijke grondslagen van bouwen en vastgoed, Leuven, Acco, 2007, 307 p.

 • K. DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN en A. VERBEKE(eds.), Codex Bouwrecht 2007-2008, Brugge, die Keure,2007, 1054 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De verweermiddelen van de bouwheer tegen de rechtstreekse vordering van de onderaannemer”, (noot onder Cass. 25 maart 2005), RABG 2007,609-613.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het materiële echtscheidingsrecht en familiaal procesrecht: een (artificieel) gescheiden Siamese tweeling?”, T. Fam. 2007, 61-62.

 • K. UYTTERHOEVEN, Noot onder Arbitragehof 28 juni 2006, TBO2006, 157-158.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon na de Wet van 15 februari 2006", TBO 2006, 108-125.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het exclusieve karakter van de bevoegdheid van de voorzitter rechtsprekend in kort geding op grond van artikel 1280 Ger.W.", (noot onder Gent 30 september 2004), EJ2006, 57-59.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De Woningbouwwet", in R. Derine, H. Cousy, J.J. Couturier, R. Vekeman en J.H. Herbots (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De architectenovereenkomst, de taken en aansprakelijkheid van de architect in het licht van het statuut en deontologie van de architect", in S. Sroka en T. Vermeir (eds.), Bouwrecht in al zijn facetten. Een actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 179-210.

 • K. UYTTERHOEVEN,Aspecten van recht (2e editie), Leuven, Acco, 2006, 180 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een professionele of multiprofessionele vennootschap of associatie", in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Brugge, die Keure, 2005, 127-154.

 • T. ROBERTen K. UYTTERHOEVEN, "Naar de invoering van een schuldloze echtscheiding in België: het bos en de bomen...", EJ 2005, 78-84.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het deskundigenonderzoek in bouwzaken", in M. Dietens en H. Langaskens(eds.), Van aanvang tot eindoplevering, Brugge, die Keure, losbl., 46 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De architect in de 21ste eeuw: recente wetgevende, jurisprudentiële en deontologische ontwikkelingen", in R. BLANPAIN en R. TAS (eds.), Recht in beweging. 12de VRG-Alumnidag 2005, Antwerpen, Maklu, 2005, 151-179.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De (objectief) essentiële bestanddelen van een architectenovereenkomst", TBO2005, 75-78.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De architect en de bouwpromotor: een verboden liefde of een bijzonder huwelijk?", TBO 2004, 170-187.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een professionele of multiprofessionele vennootschap of associatie", TBO 2004, 188-201.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De gevolgen van de keuze van woonplaats in de procedure van echtscheiding op grond van bepaalde feiten", (noot onder Antwerpen 22 december 2003), EJ 2004, 163-166.

 • K. UYTTERHOEVEN en T. VAN DYCK, "Het ereloon van de architect als gunningscriterium bij een openbare of private offerteaanvraag in het spanningsveld tussen deontologie en mededingingsrecht", (noot onder Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal 4 mei 2000), TBO 2004, 93-96.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De bepaling van het ereloon van de architect bij wijze van partijbeslissing", (noot onder Cass. 10 oktober 2003), TBO 2004, 86-90.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheid van de promotor", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPSen A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 937-945.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheid van de bouwheer", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 929-936.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheid van de architect", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 850-858.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Woningbouwwet", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 497-520.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De promotieovereenkomst", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 488-496.

 • W. GOOSSENS en K. UYTTERHOEVEN, "De bouwovereenkomst", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 446-473.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De architectenovereenkomst", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 387-445.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het einde van de temporele bevoegdheid van de voorzitter rechtsprekend in kort geding op grond van artikel 1280 Ger.W. nader bepaald", (noot onder Cass. 19 april 2002), EJ 2004, 3-5.

 • K. DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN, en A. VERBEKE(eds.), Codex bouwrecht 2004, Brugge, Die Keure, 2004, 864 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Ger.W. Art. 1385", in J. GERLO, A. HEYVAERT, J. PAUWELS en P. SENAEVE (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2003, 6 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Ger.W. Art. 1384", in J. GERLO, A. HEYVAERT, J. PAUWELS en P. SENAEVE (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2003, 7 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Ger.W. Art. 1383", in J. GERLO, A. HEYVAERT, J. PAUWELS en P. SENAEVE (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2003, 9 p.

 • K. UYTTERHOEVEN,Aspecten van recht, Leuven, Acco, 2003, 150 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De bevoegdheid van de kort gedingrechter om tijdens de echtscheidingsprocedure kennis te nemen van een onderhoudsvordering met betrekking tot de periode die voorafgaat aan het uitbrengen van de echtscheidingsvordering op grond van bepaalde feiten", (noot onder Brussel 24 april 2001 en Brussel 31 januari 2002), EJ2002, 155-159.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het Belgische echtscheidingsrecht in beweging: een eindigend verhaal van schuld en boete?", FJR 2002, 306-313.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De machtiging tot verkoop van de gezinswoning als voorlopige maatregel tijdens de echtscheidingsprocedure", (noot onder Brussel 23 maart 2000), EJ 2002, 125-130.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het CIEC-verdrag nr. 29 van 12 september 2000 betreffende de erkenning van beslissingen die een geslachtsverandering vaststellen", FJR 2002, 168-174.

 • P. CALUWAERTS en K. UYTTERHOEVEN, "De bevoegdheid van de vrederechter om kennis te nemen van een tegenvordering inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling", (noot onder Vred. Ukkel 9 februari 2001), EJ 2002, 68-72.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Recente ontwikkelingen inzake de gronden tot echtscheiding", in P. SENAEVE (ed.), Personen- en familierecht Themis Cahier 7, Brugge, die Keure, 2001, 61-85. 

 • K. UYTTERHOEVEN, "De bevoegdheid van de jeugdrechtbank om kennis te nemen van een tegenvordering inzake de onderhoudsbijdrage voor minderjarige kinderen", (noot onder Gent 2 oktober 2000), EJ 2001, 103-104.

 • K. UYTTERHOEVEN,” De territoriale bevoegdheid inzake alimentatievorderingen: een moeilijke keuze.", (noot onder Vred. Brussel (4e kanton) 29 juli 1999 en Vred. Brussel (8e kanton) 7 december 1999), T. Vred. 2001, 239-241.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De bevoegdheid en de rechtspleging inzake onderhoudsgelden", in P. SENAEVE (ed.), Onderhoudsgelden, Leuven, Acco, 2001, 187-250.

 • K. UYTTERHOEVEN, "La reconnaissance juridique du transsexualisme : changement d"état ou adaptation des "documents d"identité" ?", (noot onder Rb. Bergen 1 december 1999), JLMB 2000, 823-825.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het onderscheid tussen de vorderingen van staat en de vorderingen tot verbetering van een akte van de burgerlijke stand m.b.t. interseksuelen en transseksuelen", (noot onder Rb. Leuven 4 mei 1998), TBBR 2000, 44-47.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De ongehuwde staat als grondvoorwaarde voor een vordering van staat tot wijziging van het geslacht", (noot onder Antwerpen 27 januari 1999), EJ 1999, 51-53.

 • K. UYTTERHOEVEN, Recensie van M.J.C. KOENS, e.a., Het hedendaagse personen- en familierecht, Zwolle Tjeenk Willink, 1995, 439 pp. in RW, 1995-96, 1424.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het vooraf ondergaan van medische behandelingen als voorwaarde voor een juridische geslachtswijziging", (noot onder Rb. Mechelen 17 maart 1994), RW 1994-95, 890-891.

Contact us

How can we help you? If you want more information, a personal meeting is the most appropriate way. You can always make an appointment by phone or e-mail, or contact us via contact.

make an appointment