Search our content

Caluwaerts Uytterhoeven Lawyers  /  About Us  /  Team  /  Stephanie Moras  /  Lectures

Lectures

  • "De nieuwe reglementering overheidsopdrachten. De aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de opdrachtdocumenten" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 20 februari 2014

  • "Overheidsopdrachten: Knelpunten bij het opstellen van een aanbestedingsverslag" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 27 september 2012

  • "De nieuwe reglementering Overheidsopdrachten. Wat verandert er vanaf 1 juli 2013?" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 23 mei 2013.

Contact us

How can we help you? If you want more information, a personal meeting is the most appropriate way. You can always make an appointment by phone or e-mail, or contact us via contact.

make an appointment