Search our content

Caluwaerts Uytterhoeven Lawyers  /  About Us  /  Team  /  Steven Slachmuylders  /  Publications

Publications

  • S. SLACHMUYLDERS en A. VAN OEVELEN, Duiding Borgtocht, Brussel, Larcier, 2017, 46 p.

  • S. SLACHMUYLDERS, "De handelshuurhernieuwing getoetst door het Grondwettelijk Hof" (noot onder GwH 22 mei 2014), RABG 2016, 1215-1216.

  • S. SLACHMUYLDERS, "Het verzoek tot handelshuurhernieuwing: aangetekend en niet per gewone post" (noot onder Cass. 1 februari 2016), RABG 2016, 1221-1223.

  • S. SLACHMUYLDERS, "Het recht op uitzettingsvergoeding na vervreemding van de handelszaak" (noot onder Cass. 14 maart 2013), RABG 2016, 1248-1249.

  • S. SLACHMUYLDERS, "De handelshuurhernieuwing en het ontstaan van een nieuwe overeenkomst" (noot onder Cass. 17 september 2015)RABG 2016, 1218-1219.

  • S. SLACHMUYLDERS in G. JOCQUÉ en R. SIERENS, Duiding Wegverkeer, 2016, Brussel, Larcier, 1512 p.

  • D. ERREYGERSS. SLACHMUYLDERS EN N. PLUIM, "'De gronden neffen den hof van Vic Verbeuren'. Praktijkervaringen met de overeenkomsten van wederzijdse verkoop- en aankoopbelofte" in B. GOOSSENS, Y. LOIX en F. SEBREGHTS (eds.), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg. Liber amicorum Hugo Sebreghts, 2014, 77-91.

  • S. SLACHMUYLDERS, "Onderzoek van vastgoedmakelaarscontracten", Jura Falc. 2011 - 2012, afl. 2, 279. 

Contact us

How can we help you? If you want more information, a personal meeting is the most appropriate way. You can always make an appointment by phone or e-mail, or contact us via contact.

make an appointment