Request For Proposal - Cash is King

Iedere ondernemer weet dat het uitschrijven en innen van facturen twee verschillende werelden zijn. Een laattijdige betaling van uw facturen betekent een verminderde cashflow, en kan op termijn uw bedrijf zélf in moeilijkheden brengen! Mogen wij u een vrijblijvende offerte maken voor een efficiënte invordering?

Ja, mijn bedrijf wil facturen vlot kunnen innen! Vul onderstaand formulier in en u ontvangt een helder en resultaatgebonden voorstel voor een efficiënte invordering. 
       
Met vragen over dit formulier of voor meer informatie over het aanbod kan u terecht bij Federico Wuyts, Advocaat (f.wuyts@legaloffice.be) of Pascale Innocent, Law Firm Director (p.innocent@legaloffice.be) – 03 448 49 92