Zoeken

Home  /  Over ons  /  Nieuws  /  Sophie vertelt haar ervaring bij Caluwaerts Uytterhoeven

Sophie vertelt haar ervaring bij Caluwaerts Uytterhoeven

Sophie Goossens vervoegde in november 2019 ons kantoor, alwaar ze zich voornamelijk toespitst op het vakdomein overheidsopdrachten onder leiding van Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven

We laten Sophie Goossens aan het woord om toe te lichten vanwaar ze de interesse heeft gehaald om zich te specialiseren in overheidsopdrachten

Reeds tijdens mijn studies heb ik een bijzondere interesse ontwikkeld in het aansprakelijkheidsrecht. Toen ik in 2019 als tweedejaarsstagiaire het kantoor vervoegde werd mij aangeboden om het Team Overheidsopdrachten onder leiding van Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven te vervoegen. Eerlijkheidshalve was ik destijds niet zo bekend met de materie overheidsopdrachten, aangezien hier tijdens mijn studies (waarbij ik de specialisatie burgerlijk recht en strafrecht volgde) weinig focus op werd gelegd. 

Kort samengevat is een overheidsopdracht een overeenkomst die wordt afgesloten tussen een aanbesteder en een onderneming (bijvoorbeeld architect, studiebureau, aannemer, …) die werken, leveringen of diensten wil uitvoeren. De wetgeving overheidsopdrachten verplicht alle klassieke overheden en gesubsidieerde instellingen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, medisch-pedagogische instellingen, centra voor algemeen welzijnswerk, scholen, …) de reglementering overheidsopdrachten correct toe te passen, wat verschilt van het private bouwrecht. 

Ik had het geluk om in een leuk en ervaren team terecht te komen, waarbij iedereen een enorme kennis en ervaring in overheidsopdrachten heeft en waarbij het kantoor bijstand verleent in zeer interessante en grote dossiers. Ik genoot een fantastische opleiding onder leiding van Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven waarbij ik op zeer korte tijd werd ondergedompeld in de materie overheidsopdrachten. 

Al snel ontdekte ik de veelzijdigheid van de dossiers in overheidsopdrachten. Niet alleen de specifieke regelgeving die bij dergelijke dossiers aan de pas komt, maar ook de verschillende fases bij overheidsopdrachten (onder meer selectie-, gunnings- en uitvoeringsfase) spraken mij aan. Ik behandel voornamelijk aansprakelijkheidsdossiers in het kader van de uitvoeringsfase van overheidsopdrachten. Dit houden voornamelijk procedures in over fouten tijdens de uitvoering van de werken/diensten. Men krijgt niet te maken met particuliere bouwheren maar met verschillende aanbesteders zoals steden, sociale huisvestingsmaatschappijen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, musea, scholen, etc. Deze dossiers zijn bovendien zeer veelzijdig qua inhoud, waarbij er vaak expertises plaatsvinden, er naar de rechtbank dient gegaan te worden, vergaderingen dienen te worden bijgewoond, bemiddelingen worden gehouden etc. Hierdoor is de job zeer gevarieerd, wat ik steeds een belangrijke voorwaarde vond. Het gaat ook vaak over grote projecten, zoals verschillende grote musea, schoolgebouwen, …. 

Vandaag ben ik intussen tableau advocaat en ondertussen ook medewerkster bij Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten en heb ik de indruk dat ik op korte tijd veel kennis en ervaring heb verworven in overheidsopdrachten. Ik heb bijgevolg geen enkel moment spijt gehad van mijn keuze om het Team Overheidsopdrachten te vervoegen en ga nog elke dag met plezier naar het werk.

Wil jij eveneens zoals Sophie kennis en ervaring opbouwen in overheidsopdrachten of bouwrecht? Of in een ander vakdomein? Bekijk dan zeker ons openstaande vacatures en solliciteer vandaag nog!

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak