Kristiaan Caluwaerts

Curriculum

Kristiaan Caluwaerts is sinds 1993 advocaat aan de balie te Antwerpen en Brussel. Als advocaat is hij actief in het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en het handelsrecht. In het bijzonder concentreert Mtr. Caluwaerts zich op het vennootschapsrecht zoals M&A, corporate housekeeping en geschillenbeslechting enerzijds, alsook tot insolventierecht, handelscontracten en distributierecht anderzijds. Daarnaast heeft Kristiaan Caluwaerts uitgebreide ervaring in vastgoedtransacties en vastgoedprojecten.
 
Zijn ervaring in deze werkdomeinen is zeer divers en strekt zich uit over het voeren van onderhandelingen, due diligence activities, bijstand bij bemiddeling en arbitrage tot het procederen voor verscheidene rechtbanken en het verstrekken van adviesverlening. Hij richt zich tot een professioneel en commercieel cliënteel dat uiteenloopt over KMO's tot grote en multinationale bedrijven
 
Kristiaan Caluwaerts heeft uitgebreide ervaring in M&A, zowel over legal due diligence, als share deals en asset deals. Doorheen de laatste jaren was Kristiaan Caluwaerts juridisch adviseur in verscheidene nationale en internationale deals met een waarde tot 250 miljoen euro. Mtr. Caluwaerts behandelt 5 tot 6 grote herstructureringszaken per jaar, en heeft ervaring als vereffenaar op verzoek van de aandeelhouders. Afhankelijk van de soort zaak stelt hij een team van advocaten samen met de juiste competenties.
 
Internationaal is Kristiaan Caluwaerts lid van de executive committee van  Law Exchange International, en is hij vertrouwd in het omgaan met internationaal cliënteel en grensoverschrijdende procedures en adviezen.

Kristiaan Caluwaerts volgde zijn basisopleiding aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in 1993 afstudeerde als licentiaat in de rechten. Vanwege zijn sterke interesses en motivatie op het terrein behaalde Kristiaan Caluwaerts nog bijkomend het diploma van ‘Master in Business Law' aan de Universiteit van Antwerpen in een ‘Master in Company Law' aan de Katholieke Universiteit Brussel.
 
In de lijn van zijn beroepsactiviteiten heeft Kristiaan Caluwaerts tevens een onderwijsmandaat in het vennootschapsrecht en geeft hij regelmatig seminaries over materies van het vennootschapsrecht en het insolventierecht. Naast zijn beroep is Kristiaan Caluwaerts sterk geëngageerd in het verenigings- en sociaal leven. Hij is onder meer voorzitter van het bedrijvenforum Link 26 te Berchem.
 

Tenslotte is Kristiaan Caluwaerts samen met Mtr. Kristof Uytterhoeven een van de stichtende vennoten van het kantoor, dat door hen in het jaar 2001 werd opgericht.

More

Publicaties

 • K. CALUWAERTS, The End of Limited Liability for Directors in Belgium? in The Globe, summer 2007
 • K. CALUWAERTS, New Federal Law on the Continuity of Enterprises, The Globe, Volume V, Number III, Summer 2006  
 • K. CALUWAERTS, "chapter 11" in Belgian Law, The Globe, Winter 2005
 • K. CALUWAERTS, New Federal Law in Belgium on Compulsory Pre-Contractual Information Relating to Commercial Co-Operation Agreements, The Globe, Volume V, Number II, Spring 2006
 • K. CALUWAERTS, Belgian Law Protects Distributors, The Globe, Volume IV, Number II, Spring 2005
 • RAMBOER en K. CALUWAERTS, "Samenwerkingsverbanden en vennootschappen", in M. DIETENS en H. LANGASKENS (eds.), Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, losbl., 35 p.

 

 

 

 

 

 

 

   
More

Lezingen

 • Seminarie: "De nieuwe insolventiewet.” – 26 oktober 2017 (organisatie door BAB-BKR) - De Storming
 • Seminarie: "Aansprakelijkheidsregels in ondernemingsverband.” – 17 oktober 2017 (organisatie door Universiteit Antwerpen)
 • Gastcollege: "Vennootschapsrecht” – 27 september 2017 (organisatie door BAB-BKR)
 • Seminarie: "Nieuwe procedure invorderingen.” – 24 april 2017 (organisatie door BAB-BKR) – De Stroming
 • Seminarie: "Wet Continuïteit Ondernemingen” – 6 december 2016 (organisatie door BAB-BKR) – De Stroming
 • Seminarie: "How to start up your pop-up?” – 17 november 2016 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten) – ING Antwerpen
 • Seminarie: "The Next Generation!” – 14 april 2016 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten - Berchem) - Divani Antwerpen 
 • Seminarie: "Aandeelhouders: Getrouwd voor het leven?" - 26 november 2015 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten - Berchem)
 • Voordracht gegeven op seminarie "Ketenaansprakelijkheid" - 16 november 2015 (Organisatie door Belgische Kamer van Rekenplichtigen)
 • Moderator in interactief gesprek: "Hoe vraag ik een bankfinanciering aan?" - 22 oktober 2015 (organisatie door Link26 ) - ALM Berchem
 • Seminiarie: "Het eenheidsstatuut: Na de theorie, de financiële impact én mogelijke alternatieven!" - 3 juni 2014 (organisatie door Caluwaerts  Uytterhoeven Advocaten, Pro-Pay en Ritmo Interim) - ALM Berchem
 • Seminarie: "Onroerende Leasing" - 20 maart 2014 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten en ING) - ING Antwerpen 
 •  Seminarie: "What’s new in WCO-land”? Nieuwe rechtspraak in vennootschapsrecht" - 28 november 2013 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven - Berchem)
 • Seminarie: "Overdracht ondernemingen - de valkuilen" - 21 februari 2013 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven - Berchem)
 • Seminarie: "Bestuurdersaansprakelijkheid" - 6 december 2012 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven - Berchem)
 • Seminarie: "Wet op de Continuïteit van Ondernemingen" - 19 november 2012 (organisatie door beroepsvereniging "ACVA" - Berchem) 
 • Seminarie: "Insolvabiliteit - schuldeiser of schuldenaar" - 4 oktober 2012 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven - Berchem)
 • Voordracht gegeven op het seminarie "Bestuurdersaansprakelijkheid” - 31 mei 2012 (Protect Brussel)
 • Seminarie: "Inning van uw schuldvordering" -  1 maart 2012 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven - Berchem)
 • Seminarie: "Bedrijven in moeilijkheden - Wet Continuïteit Ondernemingen" - 8 december 2011 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven - Edegem)
 • Seminarie: "Aan -en verkoop van onroerend goed in de privésfeer of via vennootschapsstructuur"  - 26 november 2011 - 3 december 2011 - 10 december 2011 (Belgische Kamer van Rekenplichtigen - Edegem)
 • "De vereffening van vennootschappen buiten faillissement" -  26 april 2011 (Belgische Kamer van Rekenplichtigen - Edegem)
 • "Onroerend goed verwerven in België: burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten"  - 24 september 2009 (Ter Elst, Edegem)
 • "De oplossing van bouwgeschillen", voordracht gehouden op de studiedag Bouwconflicten - 18 oktober 2007 (Infotopics, Antwerpen)
 • "De oplossing van bouwgeschillen", voordracht gehouden op de studiedag Bouwconflicten 1 december 2006 (Infotopics, Antwerpen)
More