Kristof Uytterhoeven

Curriculum

Kristof Uytterhoeven legt zich toe op het vastgoedrecht en het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk bouwrecht in de ruime zin van het woord. Zijn expertise situeert zich in het bijzonder op het vlak van overheidsopdrachten, privaatrechtelijke bouwcontracten en het statuut en de deontologie van de architect. Door zijn jarenlange ervaring als advocaat biedt hij U een hoogstaande juridische adviesverlening, evenals een optimale bijstand bij het onderhandelen van vastgoedcontracten en het succesvol behandelen van geschillen zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor administratieve rechtscolleges.
 
 In het jaar 2000 promoveerde Kristof Uytterhoeven tot doctor in de rechten aan de Katholieke Universtiteit van Leuven. Hij was plaatsvervangend docent aan de rechtsfaculteit van diezelfde universiteit en is thans als hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur van de KULeuven, waar hij binnen de vakgroep Management verbintenissenrecht, zakenrecht en bouwrecht doceert aan de studenten van de academische opleidingen Master in de architectuur en Master in de interieurarchitectuur.
 
Kristof Uytterhoeven is tevens auteur van talrijke academische publicaties en wordt regelmatig als spreker gevraagd op studiedagen en seminaries. Dankzij deze academische engagementen kan hij snel inspelen op de meest recente en belangrijke evoluties in het recht.
 
Voorts is Kristof Uytterhoeven samen met Mr. Kristiaan Caluwaerts een van de twee stichtende vennoten van het kantoor, dat door hen in het jaar 2001 werd opgericht. Beide vennoten bundelen meer dan zesenveertig jaar ervaring en expertise, en omringden zich door de jaren heen met bekwame en gekwalificeerde medewerkers, ieder met specifieke algemene en bijzondere interesses en specialisaties. Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten staat daarmee garant voor een kwaliteitsvolle behandeling van al uw juridische vragen of problemen.
More

Publicaties

 • S. MORAS, J. OOMS, E. ZEGERS en K. UYTTERHOEVEN, "De openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures: de voornaamste wolfijzers en schietgeweren in de nieuwe regelgeving”, TBO 2018, 85-109.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat. Een eerste aanzet naar een algemene verzekeringsplicht in de bouwsector?”, TBO 2017, 415-459.

 • K.DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN, A.-L. VERBEKE, N. CARETTE enB. DELVAUX (eds.), Codex bouwrecht 2017-2018, Brugge, Die Keure, 2017, 1378 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De tuchtrechtelijke sanctionering van een architect-rechtspersoon", (noot onder Raad van beroep van de Orde van architecten met Nederlands als voertaal 20 mei 2015), TBO 2017, 369-374.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De contractuele aansprakelijkheid van een "niet-Laruelle architectenvennootschap"", (noot onder Cass. 9 september 2016), TBO 2017, 254-360.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Oplevering en aanvaarding”, in E. TERRYN, A.L. VERBEKE, H. DE DECKER, G.-L. BALLON, B. TILLEMAN en V. SAGAERT (eds.), Contractuele clausules – Aanneming – Bouwwerken, Antwerpen, Intersentia, 2016, 205-235.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheidsverzekeringen in de bouwsector”, in Th. VANSWEEVELT en B. WEYTS, De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, Antwerpen, Intersentia, 2016, 159-232.

 • K. UYTTERHOEVEN, "(Alleen) de architect tekenend voor uw toekomst?”, (noot onder Kh. Antwerpen, Afd. Tongeren 20 november 2015), TBO, 2016, 81-86.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het monopolie van de architect en de onverenigbaarheden”, in K. UYTTERHOEVEN (ed.), De architect in de 21ste eeuw. Beschermde ondernemer of (vogel)vrij beroep? De wet van 20 februari 1939: 75 jaar, Antwerpen, Intersentia, 2016, 21-85.

 • K. UYTTERHOEVEN(ed.), De architect in de 21ste eeuw. Beschermde ondernemer of (vogel)vrij beroep? De wet van 20 februari 1939: 75 jaar, Antwerpen, Intersentia, 2016, 290 p.

 • K. UYTTERHOEVEN,Bouwstenen van het recht. Vermogensrechtelijke grondslagen van bouwen en vastgoed, Leuven, Acco, 2015, 359 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Belangenconflicten bij architecten”, D&T2015, 5-58.

 • K. DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN, A.-L. VERBEKE, N. CARETTE enB. DELVAUX (eds.), Codex Bouwrecht 2014-2015, Brugge, die Keure, 2014, 1320 p.

 • K. UYTTERHOEVENen S. SCHOENMAEKERS, De architect. Beroepsuitoefening en deontologie, Antwerpen, Intersentia, 2013, 102 p.

 • S. SCHOENMAEKERS en K. UYTTERHOEVEN, "Het wettelijk kader van de beroepsuitoefening van de architect en de deontologie”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVEN en K. VANHOVE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1377-1430.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De promotieovereenkomst”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVENen K. VANHOVE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 937-958.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De Woningbouwwet”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVENen K. VANHOVE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 905-936.

 • K. UYTTERHOEVENen W. GOOSSENS, "Einde van de aannemingsovereenkomst”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVENen K. VANHOVE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 813-829.

 • K. UYTTERHOEVENen W. GOOSSENS, "De aansprakelijkheid van de opdrachtgever”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVEN en K. VANHOVE(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 808-813.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De architectenovereenkomst”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVENen K. VANHOVE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 673-742.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Beginselen van aansprakelijkheidsrecht”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVEN en K. VANHOVE(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 610-662.

 • K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UYTTERHOEVEN en K. VANHOVE(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1673 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Tien jaar de tienjarige aansprakelijkheid. Een kritische reflectie over de stevigheid van de artikelen 1792 en 2270 BW", TBO 2012, 225-232.

 • K. DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN, A.-L. VERBEKE, N. CARETTE en B. DELVAUX (eds.), Codex bouwrecht 2012-2013, Brugge, Die Keure, 2012, 1316 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Aansprakelijkheid in het bouwrecht”, in Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen (ed.), Actueel aansprakelijkheidsrecht, Brussel, Larcier, 2012, 347-429.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De draagwijdte van de informatie- en bijstandsverplichting van de architect ten aanzien van de aanbestedende overheid”, C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012, Brussel, EBP Publishers, 2012, 606-632.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Onderwijsrechtelijke bedenkingen over de ouderlijke onderhoudsverplichting ten aanzien van meerderjarige studerende kinderen",T.Fam. 2011, 86-87. 

 • K. UYTTERHOEVEN,Bouwstenen van het recht. Vermogensrechtelijke aspecten van bouwen en vastgoed, Leuven, Acco, 2010, 309 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het deskundingenonderzoek in bouwzaken”, TBO 2010, 100-123.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Waar liggen de prioriteiten van de wetgever? Enkele getuigen...", T.Fam. 2010, 89.

 • K. DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN en A. VERBEKE(eds.), Codex Bouwrecht 2010, Brugge, die Keure, 2010, 1098 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Worden stiefouders stiefmoederlijk behandeld?", T.Fam. 2009, 125-126.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Hoe fataal is de tienjarige aansprakelijkheidstermijn?”, (noot onder Antwerpen 4 november 2008), TBO 2009, 34-37.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het deskundigenonderzoek in bouwzaken ná de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het strafwetboek” in M. DIETENS en H. LANGASKENS(eds.), Van aanvang tot eindoplevering, Brugge, die Keure, losbl., 108 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De kosten van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk: wie betaalt de rekening?", (noot onder GwH 21 oktober 2008), T.Fam. 2009, 28-31.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De toepassing van technische normen in de bouwsector en de aansprakelijkheid van de ontwerper”, TBO2008, 207-212.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De gebreken die onder het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid vallen: indien niet ernstig, gelieve u te onthouden", (noot onder Antwerpen 5 juni 2000), TBO2008, 192-196.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Naar een verdere desinstitutionalisering van het huwelijk", T.Fam. 2008, 177-178.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aangifte van de innerlijke overtuiging te behoren tot het andere geslacht", in P. SENAEVE en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 143-176.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Transseksualiteit en de mensenrechten", in P. SENAEVE en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 29-111.

 • P. SENAEVEen K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 307 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, E. VANDEKERCKHOVE, W. DEVLOO, I. RAMBOER en L. HEYVAERT, De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een vennootschap. Een veelzijdige benadering, Kortrijk, UGA, 2008, 179 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Ondergrondse constructies in het Belgische aansprakelijkheidsrecht”, in C. Adriaansens en V. Sagaert (eds.), Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 51-90.

 • M. HAMERYCKen K. UYTTERHOEVEN, "Actuele ontwikkelingen inzake de taken en de aansprakelijkheden van de architect (2000-2007)”, in K. Deketelaere, K. Vanhove en A. Verbeke (eds.), Jaarboek bouwrecht 2006-2007, Brugge, die Keure, 2007, 147-192.

 • K. UYTTERHOEVEN,Bouwstenen van het recht. Vermogensrechtelijke grondslagen van bouwen en vastgoed, Leuven, Acco, 2007, 307 p.

 • K. DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN en A. VERBEKE(eds.), Codex Bouwrecht 2007-2008, Brugge, die Keure,2007, 1054 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De verweermiddelen van de bouwheer tegen de rechtstreekse vordering van de onderaannemer”, (noot onder Cass. 25 maart 2005), RABG 2007,609-613.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het materiële echtscheidingsrecht en familiaal procesrecht: een (artificieel) gescheiden Siamese tweeling?”, T. Fam. 2007, 61-62.

 • K. UYTTERHOEVEN, Noot onder Arbitragehof 28 juni 2006, TBO2006, 157-158.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon na de Wet van 15 februari 2006", TBO 2006, 108-125.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het exclusieve karakter van de bevoegdheid van de voorzitter rechtsprekend in kort geding op grond van artikel 1280 Ger.W.", (noot onder Gent 30 september 2004), EJ2006, 57-59.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De Woningbouwwet", in R. Derine, H. Cousy, J.J. Couturier, R. Vekeman en J.H. Herbots (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De architectenovereenkomst, de taken en aansprakelijkheid van de architect in het licht van het statuut en deontologie van de architect", in S. Sroka en T. Vermeir (eds.), Bouwrecht in al zijn facetten. Een actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 179-210.

 • K. UYTTERHOEVEN,Aspecten van recht (2e editie), Leuven, Acco, 2006, 180 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een professionele of multiprofessionele vennootschap of associatie", in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Brugge, die Keure, 2005, 127-154.

 • T. ROBERTen K. UYTTERHOEVEN, "Naar de invoering van een schuldloze echtscheiding in België: het bos en de bomen...", EJ 2005, 78-84.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het deskundigenonderzoek in bouwzaken", in M. Dietens en H. Langaskens(eds.), Van aanvang tot eindoplevering, Brugge, die Keure, losbl., 46 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De architect in de 21ste eeuw: recente wetgevende, jurisprudentiële en deontologische ontwikkelingen", in R. BLANPAIN en R. TAS (eds.), Recht in beweging. 12de VRG-Alumnidag 2005, Antwerpen, Maklu, 2005, 151-179.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De (objectief) essentiële bestanddelen van een architectenovereenkomst", TBO2005, 75-78.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De architect en de bouwpromotor: een verboden liefde of een bijzonder huwelijk?", TBO 2004, 170-187.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een professionele of multiprofessionele vennootschap of associatie", TBO 2004, 188-201.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De gevolgen van de keuze van woonplaats in de procedure van echtscheiding op grond van bepaalde feiten", (noot onder Antwerpen 22 december 2003), EJ 2004, 163-166.

 • K. UYTTERHOEVEN en T. VAN DYCK, "Het ereloon van de architect als gunningscriterium bij een openbare of private offerteaanvraag in het spanningsveld tussen deontologie en mededingingsrecht", (noot onder Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal 4 mei 2000), TBO 2004, 93-96.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De bepaling van het ereloon van de architect bij wijze van partijbeslissing", (noot onder Cass. 10 oktober 2003), TBO 2004, 86-90.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheid van de promotor", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPSen A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 937-945.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheid van de bouwheer", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 929-936.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De aansprakelijkheid van de architect", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 850-858.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Woningbouwwet", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 497-520.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De promotieovereenkomst", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 488-496.

 • W. GOOSSENS en K. UYTTERHOEVEN, "De bouwovereenkomst", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 446-473.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De architectenovereenkomst", in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 387-445.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het einde van de temporele bevoegdheid van de voorzitter rechtsprekend in kort geding op grond van artikel 1280 Ger.W. nader bepaald", (noot onder Cass. 19 april 2002), EJ 2004, 3-5.

 • K. DEKETELAERE, J. DUJARDIN, K. UYTTERHOEVEN, en A. VERBEKE(eds.), Codex bouwrecht 2004, Brugge, Die Keure, 2004, 864 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Ger.W. Art. 1385", in J. GERLO, A. HEYVAERT, J. PAUWELS en P. SENAEVE (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2003, 6 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Ger.W. Art. 1384", in J. GERLO, A. HEYVAERT, J. PAUWELS en P. SENAEVE (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2003, 7 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Ger.W. Art. 1383", in J. GERLO, A. HEYVAERT, J. PAUWELS en P. SENAEVE (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2003, 9 p.

 • K. UYTTERHOEVEN,Aspecten van recht, Leuven, Acco, 2003, 150 p.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De bevoegdheid van de kort gedingrechter om tijdens de echtscheidingsprocedure kennis te nemen van een onderhoudsvordering met betrekking tot de periode die voorafgaat aan het uitbrengen van de echtscheidingsvordering op grond van bepaalde feiten", (noot onder Brussel 24 april 2001 en Brussel 31 januari 2002), EJ2002, 155-159.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het Belgische echtscheidingsrecht in beweging: een eindigend verhaal van schuld en boete?", FJR 2002, 306-313.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De machtiging tot verkoop van de gezinswoning als voorlopige maatregel tijdens de echtscheidingsprocedure", (noot onder Brussel 23 maart 2000), EJ 2002, 125-130.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het CIEC-verdrag nr. 29 van 12 september 2000 betreffende de erkenning van beslissingen die een geslachtsverandering vaststellen", FJR 2002, 168-174.

 • P. CALUWAERTS en K. UYTTERHOEVEN, "De bevoegdheid van de vrederechter om kennis te nemen van een tegenvordering inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling", (noot onder Vred. Ukkel 9 februari 2001), EJ 2002, 68-72.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Recente ontwikkelingen inzake de gronden tot echtscheiding", in P. SENAEVE (ed.), Personen- en familierecht Themis Cahier 7, Brugge, die Keure, 2001, 61-85. 

 • K. UYTTERHOEVEN, "De bevoegdheid van de jeugdrechtbank om kennis te nemen van een tegenvordering inzake de onderhoudsbijdrage voor minderjarige kinderen", (noot onder Gent 2 oktober 2000), EJ 2001, 103-104.

 • K. UYTTERHOEVEN,” De territoriale bevoegdheid inzake alimentatievorderingen: een moeilijke keuze.", (noot onder Vred. Brussel (4e kanton) 29 juli 1999 en Vred. Brussel (8e kanton) 7 december 1999), T. Vred. 2001, 239-241.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De bevoegdheid en de rechtspleging inzake onderhoudsgelden", in P. SENAEVE (ed.), Onderhoudsgelden, Leuven, Acco, 2001, 187-250.

 • K. UYTTERHOEVEN, "La reconnaissance juridique du transsexualisme : changement d"état ou adaptation des "documents d"identité" ?", (noot onder Rb. Bergen 1 december 1999), JLMB 2000, 823-825.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het onderscheid tussen de vorderingen van staat en de vorderingen tot verbetering van een akte van de burgerlijke stand m.b.t. interseksuelen en transseksuelen", (noot onder Rb. Leuven 4 mei 1998), TBBR 2000, 44-47.

 • K. UYTTERHOEVEN, "De ongehuwde staat als grondvoorwaarde voor een vordering van staat tot wijziging van het geslacht", (noot onder Antwerpen 27 januari 1999), EJ 1999, 51-53.

 • K. UYTTERHOEVEN, Recensie van M.J.C. KOENS, e.a., Het hedendaagse personen- en familierecht, Zwolle Tjeenk Willink, 1995, 439 pp. in RW, 1995-96, 1424.

 • K. UYTTERHOEVEN, "Het vooraf ondergaan van medische behandelingen als voorwaarde voor een juridische geslachtswijziging", (noot onder Rb. Mechelen 17 maart 1994), RW 1994-95, 890-891.
More

Lezingen

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekeringen”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door DRS Verzekeringen op 6 juni 2018 (Heusden)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekeringen”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Verzekeringskantoor Nulens op 5 juni 2018 (Genk)

 • K. Uytterhoeven, "Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: de openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures”, voordracht gegeven op het breakfast seminar georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 31 mei 2018 (Antwerpen)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekeringen”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Assurwest op 29 mei 2018 (Zedelgem)

 • K. Uytterhoeven, "Verplichte bouwverzekeringen”, lezing gegeven op de studienamiddag "Aansprakelijkheid en verzekering de bouw” op 28 mei 2018, 7 juni 2018, 18 juni 2018 en 4 juli 2018 (Hasselt, Zwijnaarde, Antwerpen, Groot-Bijgaarden, EuroPConcept)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekeringen”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Bamps Eurassur Verzekeringen op 22 mei 2018 (Genk)

 • P. Van Buggenhout, K. Uytterhoeven en H. Wauters, "De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid”, voordracht gegeven op Realty (Brussel, 17 mei 2018)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekering”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door  Cambien Verzekeringen op 26 april 2018 (Moeskroen)

 • K. Uytterhoeven, "De openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures: de voornaamste wolfijzers en schietgeweren in de nieuwe regelgeving” , lezing gegeven op de studienamiddag "Overheidsopdrachten: van opstart tot uitvoering” op 26 april 2018 (Brussel, Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekering”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Vanbreda Geerts op 23 april 2018 (Rijkevorsel)

 • F. Van Overmeeren en K. Uytterhoeven, "2018: het jaar van de wetgeving!”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Zakenkantoor Remue op 22 maart 2018 (Gent) en 29 maart 2018 (Mechelen)

 • S. Slachmuylders en K. Uytterhoeven, "Verzekeringen in de bouw anno 2018”, voordracht gegeven op het breakfast seminar georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 1 maart 2018 (Antwerpen)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekering”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Dellafaille & Co op 27 februari 2018 (Schoten)

 • D. Vandebroek, K. Uytterhoeven en D. Wijnants, "Tienjarige aansprakelijkheid – Wettelijke verzekeringsplicht – Verzekeringsoplossingen” voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door KBC Verzekeringen op 29 januari 2018 (Gent), 5 februari 2018 (Leuven) en 7 februari 2018 (Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "Afschaffing bestaande verzekeringsplicht en gevolgen voor de architect en zijn verzekeraar", voordracht gegeven op de studiedag "Stabiliteit Wet Peeters doorgelicht" op 10 oktober 2017 (Zwijnaarde, die Keure)

 • K. Uytterhoeven, "Verzekering in het bouwrecht", voordracht gegeven op de studienamiddag "De aansprakelijkheid van bouwactoren" op 19 september 2017 (Beveren, M&D Seminars)

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid van de ontwerper en belang normering”, voordracht gegeven op de studiedag "NBN EN 1990: achtergrond en specifieke aspecten m.b.t. gevolgklassen, robuustheid en aardbevingen. Gecoördineerde aanpak volgens NBN EN 1990 (2013)”, op 21 april 2017 (Antwerpen, ie-net)

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van de ontwerpers in het kader van overheidsopdrachten. Actuele knelpunten in de gunnings- en uitvoeringsfase en praktische tips bij het opstellen van het aanbestedingsverslag”, voordracht gegeven op 16 februari 2017 (Gent, Euromaf)

 • K. Uytterhoeven, Voorzitter van de studieavond "Privaatrechtelijke aanneming in bouwzaken”, op 22 november 2016 (Antwerpen, CBR)

 • K. Uytterhoeven, "Verzekeringen in het bouwrecht”, voordracht gegeven op de studiedag "Juristendagen 2016” op 30 augustus 2016 (M&D Seminars)

 • K. Uytterhoeven, lid van het panel op de debatavond "Het bouwproces anders bekeken” (Small Talk #33) op 21 juni 2016 (Brussel, Vlaamse Bouwmeester)

 • K. Uytterhoeven, lid van het panel op het seminarie "All risks insured?” op 2 juni 2016 (Berchem, Caluwaerts Uytterhoeven advocaten)

 • K. Uytterhoeven, "Actuele aandachtspunten bij het opstellen van een aanbestedingsverslag”, lezing gegeven op de studiedag "Dag van de Overheidsopdrachten” op 11 december 2015 (Geel, Escala)

 • K. Uytterhoeven, "Actualia bouwrecht”, voordracht gegeven tijdens de werklunch van de Balie Turnhout van 20 november 2015

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector: knelpunten”, lezing gegeven op de studienamiddag "Aansprakelijkheidsverzekeringen” op 22 oktober 2015 (Antwerpen, Antwerp Liability Law and Insurance Chair – UAntwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "Oplevering”, lezing gegeven in de studiecyclus "Contractuele Clausules – Aanneming” op 7 oktober 2014 (Leuven) en 14 oktober 2014 (Kortrijk), georganiseerd door KULEUVEN en KULEUVEN-KULAK

 • K. Uytterhoeven, "De ontwerper en wijzigingen van de opdracht op bevel van het bestuur”, voordracht gegeven op de studiedag "Bouw en publieke sector” op 5 juni 2014 (Brussel, EBP)

 • K. Uytterhoeven, "Onderaanneming en aansprakelijkheid. 10 tips om problemen te vermijden”, voordracht gegeven op de studiedag "Verzekeren van bouwrisico’s en de aansprakelijkheid van aannemers” op 31 maart 2015 (Brussel, EBP)

 • K. Uytterhoeven, "Grenzen aan de vrijheid van ondernemen: monopolie en onverenigbaarheden”, lezing gegeven op de studiedag "De architect in de 21ste eeuw: beschermde ondernemer of (vogel)vrij beroep? Wet 20 februari 1939: 75 jaar” op 18 december 2014 (Brussel, Faculteit Architectuur KULeuven – Faculté d’Architecture La Cambre Horta ULB)

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van aannemer, architecten en opdrachtgever voor fouten of onvolkomenheden in de opdrachtdocumenten”, lezing gegeven op de studiedag "Dag van de Overheidsopdrachten” op 12 december 2014 (Nazareth, Escala)

 • S. Daelman, K. Uytterhoeven en F. Van Overmeeren, "Werfcontrole. Verantwoordelijkheden van architect en deskundige”, voordracht gegeven op het colloquium "Werfcontrole” op 21 november 2014 (Sint-Niklaas, NCDAB)

 • K. Uytterhoeven en L. Cornelis, begeleiding van workshop "De architect en de zelfbouw; knelpunten en oplossingen” op 20 november 2014 (Zonhoven, VHS Verzekeringen)

 • K. Uytterhoeven, "Onroerende Leasing" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten in samenwerking met ING op 20 maart 2014

 • K. Uytterhoeven, "De nieuwe reglementering overheidsopdrachten. De aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de opdrachtdocumenten" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 20 februari 2014

 • "Actualia architectenovereenkomst", lezing gegeven op de studiedag "Actualia bouwrecht" op 17 december 2013 (Antwerpen) en 16 januari 2014 (Leuven) georganiseerd door het Interuniversitair en intradisciplinair centrum voor bouwrecht en onroerend goed (KULeuven - Universiteit Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van aannemer, architecten en opdrachtgever voor fouten of onvolkomenheden in de opdrachtdocumenten", voordracht gegeven op de studiedag "Dag van de overheidsopdrachten" op 13 december 2013 (Geel, Escala)

 • K. Uytterhoeven en S. Moras, "De nieuwe reglementering Overheidsopdrachten. Wat verandert er vanaf 1 juli 2013?" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 23 mei 2013

 • K. Uytterhoeven, "De bijstands- en informatieplicht van de architect in de praktijk - de architect als laatste homo universalis?", voordracht gegeven op de studiedag Transdisciplinarity op 24 april 2013 (Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening KULeuven - Heverlee)

 • K. Uytterhoeven, "Belangenconflicten bij architecten," lezing gegeven op de studiedag "Belangenconflicten" op 18 april 2013 (Tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht - Brussel)

 • K. Uytterhoeven en T. Baes, Seminarie: De Wet Marktpraktijken en de Architect - Zijn uw contracten al conform? - 18 april 2013 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven - Berchem)

 • K. Uytterhoeven, "Oplevering van appartementen" voordracht gegeven op 30 november 2012 en 20 december 2012 voor het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding op verschillende campussen (VIVO - Genk, Leuven)

 • K. Uytterhoeven, "Het contract: knelpunten en evoluties in de rechtspraak", voordracht gegeven op het seminarie "Uw architectenopdracht van A tot Z; Belangrijkste juridische valkuilen" georganiseerd door de NV Protect op 6 november 2012, 13 november 2012 en 27 november 2012 (Gent, Mechelen, Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "Overheidsopdrachten: Knelpunten bij het opstellen van een aanbestedingsverslag" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 27 september 2012

 • K. Uytterhoeven, "Inleiding" voordracht gegeven op het seminarie "Bestuurdersaansprakelijkheid” op 31 mei 2012 (Protect Brussel)

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid in het bouwrecht" lezing gegeven in de lezingenreeks "Actueel aansprakelijkheidsrecht” van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen op 24 mei 2012 (Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "De draagwijdte van de raadgevings- en bijstandsverplichting van de architect ten aanzien van de aanbestedende overheid", voordracht gehouden op 2de Construction Tender Day op 22 mei 2012 (EBP, Zaventem)

 • K. Uytterhoeven, "Het contractueel vermijden van bouwgeschillen in overeenkomsten met de bouwheer", voordracht gehouden op seminarie "Risk management ten voordele van de architect” op 19 april 2012 (Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten en Assiver Bouwverzekeringen - Felixarchief Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "Samenwerkingsvormen met andere ontwerpers: contractuele en vennootschapsrechtelijke tips en valkuilen" voordracht gehouden op het seminarie "Samenwerkingsvormen tussen ontwerpers in de bouwsector: van eenmalige onderaanneming tot geïntegreerde (multi)professionele vennootschap. Hoe samenwerken in het Di Rupo I-tijdperk en na de wet-Laruellegeorganiseerd door Ides Ramboer N.V. op 17 april 2012 (Ides Ramboer N.V. - Gent)

 • K. Uytterhoeven, "De Wet Breyne" voordracht gehouden op 27 februari 2012, 8 maart 2012, 16 maart 2012 voor het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding op verschillende campussen (VIVO - Hasselt, Antwerpen, Leuven)

 • K. Uytterhoeven, "De bijstands- en informatieplicht van de architect in de praktijk - de architect als laatste homo universalis? ” voordracht gehouden op het seminarie "De architect en de casuïstiek” op 3 mei 2011, 10 mei 2011, 17 mei 2011, 24 mei 2011 en 31 mei 2011 (Protect, Brussel, Gent, Turnhout, Antwerpen, Lichtervelde).

 • K. Uytterhoeven, "Het deskundigenonderzoek in bouwzaken”, voordracht gehouden op het colloquium "Actuele evoluties in het bouwrecht” op 1 juni 2010 (K.U.Leuven)

 • K. Uytterhoeven, "De architect en de overheid", voordracht gehouden op het seminarie "Hoe dient de architect zich op de werf ten aanzien van de andere bouwpartners te gedragen?" op 20 april, 22 april en 27 april 2010 en 4 mei en 18 mei 2010 (Protect, Zwijnaarde, Hooglede, Hasselt, Antwerpen, Brussel).

 • K. Uytterhoeven, Lid van het panel van het slotdebat op de studiedag Leven als transgender in België. De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht, georganiseerd door het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen op 20 november 2009 te Brussel.

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid van de bouwheer. Juridische gevolgen en praktische tips voor de architect”, voordracht gehouden op 23 maart 2009 (Protect, Antwerpen).

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid”, voordracht gehouden op de studiedag Bouwconflicten op 18 oktober 2007 (Infotopics, Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "Recente evoluties inzake de taken en aansprakelijkheden van de architect”, voordracht gehouden op de studiedag "Actualiteiten bouwrecht” op 4 oktober 2007 (K.U.Leuven).

 • K. Uytterhoeven, "Maatschappelijke situering van de problematiek van de transseksualiteit. Transseksualiteit en mensenrechten”, voordracht gehouden op de studiedag "De wet aangaande de rechtspositie van transseksuelen” op 19 september 2007 (K.U.Leuven).

 • K. Uytterhoeven, "De aangifte van de innerlijke overtuiging te behoren tot het andere geslacht. De akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht”, voordracht gehouden op de studiedag "De wet aangaande de rechtspositie van transseksuelen” op 19 september 2007 (K.U.Leuven).

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid”, voordracht gehouden op de studiedag Bouwcontracten op 26 april 2007 (Infotopics, Sint-Niklaas).

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een vennootschap na de inwerkingtreding van de wet van 15 februari 2006”, lezing gegeven op de studieavond "De wet-Laruelle” op 27 februari 2007 (Assiver, Herentals).

 • K. Uytterhoeven, "Juridische aspecten van vennootschappen en andere samenwerkingsverbanden - aansprakelijkheid van medewerkers", voordracht gegeven in het kader van de permanente vorming MaOff (Management van een Architectenoffice) Cyclus 2006-07 op 10 oktober 2006 (Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Departement Architectuur Sint-Lucas, Campus Brussel).

 • K. Uytterhoeven, "De uitoefening van het beroep van architect in een architectenvennootschap na de inwerkingtreding van de wet-Laruelle", lezing gegeven in het kader van de voorstelling van drie wetenschappelijke studies op 15 februari 2007 (Departement Architectuur Sint-Lucas, Brussel).

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid", voordracht gehouden op de studiedag Bouwconflicten op 1 december 2006 (Infotopics, Antwerpen).

 • K. Uytterhoeven, "De ontwikkelingen in België", lezing gehouden op de studiedag Bouwgebreken op 10 oktober 2006 (De Academie voor de Rechtspraktijk, Ammerszoden).

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid", voordracht gehouden op de studiedag Bouwcontracten op 16 juni 2006 (Infotopics, Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "De burgerlijke aansprakelijkheid van de architect", voordracht gehouden in het kader van het seminarie Aansprakelijkheid van de architecten, de kaarten liggen anders! op 12, 13, 19, 22 en 27 juni 2006 (Ministerie van Middenstand en Landbouw, Leuven, Kortrijk, Heusden-Zolder, Antwerpen en Gent)

 • K. Uytterhoeven, "De architectenovereenkomst, de taken en aansprakelijkheid van de architect in het licht van het statuut en deontologie van de architect", voordracht gegeven in het kader van de studiedag Bouwrecht op 27 maart 2006 (Vlaams Pleitgenootschap Brussel)

 • K. Uytterhoeven, "Juridische aspecten van vennootschappen en andere samenwerkingsverbanden - aansprakelijkheid van medewerkers", voordracht gegeven in het kader van de permanente vorming MaOff (Management van een Architectenoffice) Cyclus 2005-06 op 2 februari 2006 (Departement Architectuur Sint-Lucas, Campus Brussel)

 • K. Uytterhoeven, "Conflicten in het bouwproces", voordracht gehouden op studiedag Management van bouwprojecten op 20 oktober 2005 (Infotopics, Sint-Niklaas)

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid", voordracht gehouden op de studiedag Bouwcontracten op 4 oktober 2005 (Infotopics, Brasschaat)

 • K. Uytterhoeven, "Natrekking, erfpacht en opstal", voordracht gehouden voor de Kamer van Vastgoedexperten op 21 september 2005 te Antwerpen

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een professionele of multiprofessionele vennootschap of associatie", voordacht gehouden in het kader van de studienamiddag Actualiteiten bouwrecht op 2 juni 2005 (K.U.Leuven)

 • K. Uytterhoeven, "De architect in de 21ste eeuw: recente wetgevende, jurisprudentiële en deontologische ontwikkelingen", voordracht gehouden op de 12de VRG-Alumnidag 2005 (K.U.Leuven) op 11 maart 2005

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een vennootschap", voordracht gehouden in het kader van de lunchseminar van het Centrum voor Bouwrecht (K.U.Leuven) op 16 maart 2004.

 • K. Uytterhoeven, "De architect en de bouwpromotor: een verboden liefde of een bijzonder huwelijk", voordracht gehouden in het kader van de lunchseminar van het Centrum voor Bouwrecht (K.U.Leuven) op 16 maart 2004.

 • K. Uytterhoeven, Spreker op de ronde tafel over de aansprakelijkheid van de architect, gehouden op Batibouw 2005 op 24 februari 2005

 • K. Uytterhoeven, "Het deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen", voordracht gehouden op 18 oktober 2004 te Antwerpen, Syntra AB Campus Metropool

 • K. Uytterhoeven, Chairman van de workshop "Legal Issues" op het International Symposium of the Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association van 11 september 2003 te Gent.

 • K. Uytterhoeven, "Recente ontwikkelingen inzake het familieprocesrecht", referaat gehouden in het kader van de Uitwisseling van beroepservaring tussen magistraten bevoegd in familiezaken (opleiding magistratuur, ministerie van Justitie) op 14 februari 2002.

 • K. Uytterhoeven, "Recente ontwikkelingen inzake transseksualiteit CIEC-Verdrag, I. en Goodwin tegen Verenigd Koninkrijk", voordracht gehouden op het Ius Commune-congres van 29 november 2002 te Amsterdam.

 • K. Uytterhoeven, "Recente ontwikkelingen inzake de gronden tot echtscheiding", referaat gehouden in het kader van de post-academische vorming Themis, opleidingsonderdeel familierecht, op 7 november 2001 (KUL) 12 november 2001 (KULAK) 22 november 2001 (KUB) en 27 november 2001 (LUC)

 • K. Uytterhoeven, "De recente ontwikkelingen in het Belgische echtscheidingsrecht", voordracht gehouden op het Ius Commune-congres van 29 november 2001 te Utrecht.

 • K. Uytterhoeven, "De bevoegdheid en de rechtspleging inzake onderhoudsgelden", referaat gehouden in het kader van de studiedag Onderhoudsgelden op 20 september 2000 (Leuven) en 11 oktober 2000 (Kortrijk)
More