Zoeken

Home  /  Sectoren  /  Architecten

Architecten

De wetgeving voorziet in een reeks vereisten om de beroepstitel van architect te mogen voeren en het beroep van architect te mogen uitoefenen.  Ingevolge het monopolie van de architect zijn alleen architecten gerechtigd plannen op te maken en controle uit te voeren voor werken waartoe een bouwtoelating is opgelegd. Architecten zijn daarnaast ook onderworpen aan de deontologische regels die worden opgelegd door de Orde van architecten.

Het wettelijke statuut van de architect brengt mee dat op de architect specifieke taken rusten met de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden. De wettelijke en deontologische verzekeringsplichten waaraan de architect is onderworpen, brengen mee dat de architect – vaker dan andere bouwactoren – als partij betrokken wordt in gerechtelijke procedures.

Door onze bijzondere kennis en ervaring in alle materies die raken aan het statuut en de beroepsuitoefening van de architect, kan ons kantoor de architect een allesomvattende juridische omkadering en ondersteuning bieden bij de uitoefening van zijn beroep.

Een team van ervaren advocaten kan u als architect bijstaan bij onder meer het opstellen van overeenkomsten, het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere ontwerpers, en de gerechtelijke en buitengerechtelijke behandeling van aansprakelijkheids- en ereloongeschillen.  Onze doorgedreven expertise omvat ook het omgevingsrecht, de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten, tuchtprocedures, Design & Build contracten, overnames van architectenkantoren, arbeidsongevallen op bouwwerven, insolventie en auteursrechten in de bouwsector.

Onze specialisten

Kristiaan Caluwaerts
Kristiaan Caluwaerts
Senior partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A, vastgoedrecht

Lees meer
Kristof Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven
Senior partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten, vastgoedrecht, statuut en deontologie architect

Lees meer
Steven Slachmuylders
Steven Slachmuylders
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, verkeersrecht

Lees meer
Yannick Grauwels
Yannick Grauwels
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, omgevingsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Stephanie Moras
Stephanie Moras
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten

Lees meer
Stéphanie Schepens
Stéphanie Schepens
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, verzekeringsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Noëmi Callaert
Noëmi Callaert
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, M&A

Lees meer
Elisabeth Dejaegher
Elisabeth Dejaegher
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, statuut en deontologie van de architect

Lees meer
Els Zegers
Els Zegers
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: overheidsopdrachten, arbeidsrecht

Lees meer
Stephanie Verheyden
Stephanie Verheyden
Senior medewerkster

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, insolventierecht

Lees meer
Michel Fransen
Michel Fransen
Medewerker

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, goederenrecht, verbintenissenrecht

Lees meer
Nisrine El Massoudi
Nisrine El Massoudi
Derdejaars stagiaire

Gespecialiseerd in: omgevingsrecht, bouwrecht, vastgoedrecht

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak