Zoeken

Home  /  Sectoren  /  Onderwijs

Onderwijs

In de onderwijssector draait alles om mensen, maar ook kwaliteit, efficiëntie en veiligheid zijn van belang. Waar gemeenschapsgeld besteed wordt, is good governance een absolute vereiste. Onderwijsinstellingen hebben daarin zowel een breng- als een haalplicht.

Toenemende marktwerking, meer aandacht voor kwaliteit, strenger toezicht, toenemende Europese regelgeving: de verdere verzakelijking van de branches zorgt ervoor dat procedures en contracten een steeds grotere rol spelen in het onderwijs. Ouders en leerlingen hebben recht op volledige transparantie. De toegang tot onderwijs, examens en evaluaties, studiebewijzen en diploma’s, tuchtmaatregelen en beroepsprocedures zijn enkele voorbeelden die van doorslaggevend belang zijn.

Namens leerlingen en ouders behartigt ons kantoor dossiers inzake studievoortgangsbeslissingen in het hoger onderwijs en tuchtdossiers lastens leerlingen in het secundair onderwijs.

Wij staan eveneens schoolbesturen voor tuchtprocedures lastens onderwijzend en administratief personeel bij, alsook bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, in de gevallen waarin scholen aan deze reglementering onderworpen zijn.

Relevante vakdomeinen

Onze specialisten

Kristof Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven
Senior partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten, vastgoedrecht, statuut en deontologie architect

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak