Zoeken

Home  /  Sectoren  /  Vrije beroepers

Vrije beroepers

De sector van de vrije beroepen groeit gestaag, doch staat deze beroepsgroep steeds meer onder druk. Vanuit Europees standpunt pleit men voor deregulering.

Beoefenaars van vrije beroepen worden steeds vaker aansprakelijk gesteld door hun cliënten. Ons kantoor heeft een grondige ervaring in de verdediging van de belangen van onder meer architecten, expert-boekhouders, artsen, paramedici, notarissen, en gerechtsdeurwaarders.

Wij begeleiden vrije beroepers in verband met onder meer de verloning, het ontstaan en beëindigen van samenwerkingsverbanden, welzijn en veiligheid, arbeidsonderbrekingen, tuchtrechtelijke verantwoordelijkheden en burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de sociale zekerheid en in het bijzonder de arbeidsongeschiktheid (ten gevolge van ziekte of ongeval), pensioen, en faillissement.

Sinds de hervorming van het insolventierecht in september 2017 kunnen de beoefenaars van een vrij beroep voortaan ook failliet verklaard worden, wanneer zij hun schulden niet kunnen terugbetalen en er geen verbetering van hun financiële situatie verwacht kan worden. Tegelijk krijgen de beoefenaars van een vrij beroep ook meer mogelijkheden om zich bij financiële moeilijkheden te reorganiseren. Ook hierbij kan ons kantoor de vrije beroeper bijstaan.

Ingeval van geschil zal ons kantoor de partijen proberen te verzoenen. Indien een juridische procedure niet kan worden vermeden, wordt de vrije beroepsbeoefenaar bijgestaan in de afwikkeling van expertises en de verschillende fasen van het proces.

Onze specialisten

Kristiaan Caluwaerts
Kristiaan Caluwaerts
Senior partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A, vastgoedrecht

Lees meer
Kristof Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven
Senior partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten, vastgoedrecht, statuut en deontologie architect

Lees meer
Steven Slachmuylders
Steven Slachmuylders
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, verkeersrecht

Lees meer
Yannick Grauwels
Yannick Grauwels
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, omgevingsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Stephanie Moras
Stephanie Moras
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten

Lees meer
Vincent De Somer
Vincent De Somer
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, bouwrecht

Lees meer
Stéphanie Schepens
Stéphanie Schepens
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, verzekeringsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Els Zegers
Els Zegers
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: overheidsopdrachten, arbeidsrecht

Lees meer
Sophie Goossens
Sophie Goossens
Medewerkster

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, overheidsopdrachten

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak