Zoeken

Home  /  Over ons  /  Team  /  Frederik Van Overtveldt

Frederik Van Overtveldt

Frederik Van Overtveldt is advocaat aan de balie te Antwerpen sinds 2008 en vervoegde in december 2018 als partner het kantoor.

Hij heeft een extensieve ervaring opgebouwd in nationale en internationale bedrijfsovernames (private M&A) waarbij hij cliënten begeleidt doorheen het ganse traject in al haar facetten. Dit houdt onder meer in dat hij actief mee de structuur uitwerkt, de onderhandelingen begeleidt, snel een team kan samenstellen om een boekenonderzoek (due diligence) uit te voeren en daarbij alle benodigde overeenkomsten kan voorzien. Het afleveren van individueel maatwerk dat uniek is voor elke transactie is daarbij van doorslaggevend belang. 

Frederik adviseert eveneens financiële instellingen in het kader van de naleving van de wettelijke en/of reglementaire integriteits- en gedragsregels (compliance).

Verder beschikt Frederik over een doorgedreven expertise in het voeren van complexe vennootschapsgeschillen, herstructureringen, het begeleiden van bestuurders en aandeelhouders in de uitoefening van hun rechten, handelstussenpersonen (distributie, agentuur,…) en meer algemeen in het kader van advisering omtrent alle aspecten van het handels- en vennootschapsrecht.

Frederik behaalde zijn Master in de Rechten in 2007 aan de Universiteit Antwerpen en behaalde aansluitend in 2008 een Master na Master Bedrijfsrecht aan de Universiteit Gent. In 2013 behaalde hij met grote onderscheiding een Postgraduaat Financiewezen (Corporate Finance) aan de KU Leuven.

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak