Zoeken

Home  /  Over ons  /  Team  /  Kristiaan Caluwaerts  /  Lezingen

Lezingen

 • College: "Vennootschapsrecht” – 6 november 2019 (organisatie door BAB-BKR) – KDG Hogeschool
 • Gastcollege: "Aansprakelijkheidsregels in ondernemingsverband.” – 22 oktober 2019 (organisatie door Universiteit Antwerpen) - Wilrijk
 • Opleiding: “Belangenconflicten, Aansprakelijkheid, WCO en Insolventie” – 9 mei 2019 (organisatie door KMO Team Business Center) - Schoten
 • Seminarie: “Kwalitatief rapporteren. Verslaggeving vanuit het perspectief van de vennootschapswetgeving en WCO wetgeving” – 4 december 2018 (organisatie door BAB-BKR) – De Stroming
 • Seminarie: "Vennootschappen op nieuwe leest: het nieuwe vennootschapsrecht” – 4 oktober 2018 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven) – Berchem
 • Seminarie: "Ik mag failliet! De nieuwe insolventiewetgeving” – 26 april 2018 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven) – Berchem
 • Seminarie: "De nieuwe insolventie.” – 26 oktober 2017 (organisatie door BAB-BKR) - De Stroming
 • Seminarie: "Aansprakelijkheidsregels in ondernemingsverband.” – 17 oktober 2017 (organisatie door Universiteit Antwerpen)
 • College: "Vennootschapsrecht” – 27 september 2017 (organisatie door BAB-BKR)
 • Seminarie: "Nieuwe procedure invorderingen.” – 24 april 2017 (organisatie door BAB-BKR) – De Stroming
 • Seminarie: "Wet Continuïteit Ondernemingen” – 6 december 2016 (organisatie door BAB-BKR) – De Stroming
 • Seminarie: "How to start up your pop-up?” – 17 november 2016 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven) – ING Antwerpen
 • Seminarie: "The Next Generation!” – 14 april 2016 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven) - Divani Antwerpen 
 • Seminarie: "Aandeelhouders: Getrouwd voor het leven?" - 26 november 2015 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven) - Berchem
 • Voordracht gegeven op seminarie "Ketenaansprakelijkheid" - 16 november 2015 (Organisatie door Belgische Kamer van Rekenplichtigen)
 • Moderator in interactief gesprek: "Hoe vraag ik een bankfinanciering aan?" - 22 oktober 2015 (organisatie door Link 26 ) - ALM Berchem
 • Seminiarie: "Het eenheidsstatuut: Na de theorie, de financiële impact én mogelijke alternatieven!" - 3 juni 2014 (organisatie door Caluwaerts  Uytterhoeven, Pro-Pay en Ritmo Interim) - ALM Berchem
 • Seminarie: "Onroerende Leasing" - 20 maart 2014 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven en ING) - ING Antwerpen 
 •  Seminarie: "What’s new in WCO-land”? Nieuwe rechtspraak in vennootschapsrecht" - 28 november 2013 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven) - Berchem
 • Seminarie: "Overdracht ondernemingen - de valkuilen" - 21 februari 2013 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven) - Berchem
 • Seminarie: "Bestuurdersaansprakelijkheid" - 6 december 2012 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven) - Berchem
 • Seminarie: "Wet op de Continuïteit van Ondernemingen" - 19 november 2012 (organisatie door beroepsvereniging "ACVA") - Berchem
 • Seminarie: "Insolvabiliteit - schuldeiser of schuldenaar" - 4 oktober 2012 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven) - Berchem
 • Voordracht gegeven op het seminarie "Bestuurdersaansprakelijkheid” - 31 mei 2012 (Protect Brussel)
 • Seminarie: "Inning van uw schuldvordering" -  1 maart 2012 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven) - Berchem
 • Seminarie: "Bedrijven in moeilijkheden - Wet Continuïteit Ondernemingen" - 8 december 2011 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven) - Edegem
 • Seminarie: "Aan -en verkoop van onroerend goed in de privésfeer of via vennootschapsstructuur"  - 26 november 2011 - 3 december 2011 - 10 december 2011 (Belgische Kamer van Rekenplichtigen) - Edegem
 • "De vereffening van vennootschappen buiten faillissement" -  26 april 2011 (Belgische Kamer van Rekenplichtigen) - Edegem
 • "Onroerend goed verwerven in België: burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten"  - 24 september 2009 (Ter Elst, Edegem)
 • "De oplossing van bouwgeschillen", voordracht gehouden op de studiedag Bouwconflicten - 18 oktober 2007 (Infotopics, Antwerpen)
 • "De oplossing van bouwgeschillen", voordracht gehouden op de studiedag Bouwconflicten 1 december 2006 (Infotopics, Antwerpen)

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak