Zoeken

Home  /  Over ons  /  Team  /  Stephanie Moras  /  Publicaties

Publicaties

  • K. UYTTERHOEVEN en S. MORAS, “Onvoorzienbare omstandigheden in het KB AUR in de ban van artikel 5.74 NBW”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en L. DE WILDE, Jaarboek overheidsopdrachten 2022-2023, Brussel, EBP Publishers, 2023, 479-500.

  • S. MORAS en K. UYTTERHOEVEN, “De verlenging van de uitvoeringstermijn van een overheidsopdracht wegens laattijdige goedkeuring van tekeningen, andere documenten of voorwerpen door de aanbesteder (art. 36 KB AUR 2017): niet zomaar een quasi-automatisme …”, TBO 2022, 133-140.

  • S. MORAS en K. UYTTERHOEVEN, “De indieningsvoorwaarden voor klachten en verzoeken. Een reis met hindernissen?”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en L. DE WILDE (eds.) Jaarboek overheidsopdrachten 2021-22, Brussel, EBP Publishers, 2022, 375-394.
  • S. MORAS en K. UYTTERHOEVEN, “De wijziging van de Overheidsopdrachtenwet door de wet van 18 mei 2022: de regels met betrekking tot de uitsluitingsgronden en de corrigerende maatregelen gecorrigeerd in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie”, TBO 2022, 65-69.

  • S. MORAS, J. OOMS en K. UYTTERHOEVEN, "Het prijs- of kostenonderzoek en de abnormale prijzen recente ontwikkelingen", in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. WATHELET (eds.) Jaarboek overheidsopdrachten 2020-21, Brussel, EBP Publishers, 2021, 359-417.

  • S. MORAS, K. UYTTERHOEVEN en E. ZEGERS, “De uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht: niet zo eenvoudig als het lijkt…” in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. WATHELET, Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020, Brussel, EBP, 2020, 879-928.

  • S. MORAS en K. UYTTERHOEVEN, “Toepassing facultatieve uitsluitingsgrond? Beoordelingsmarge ligt bij de aanbestedende overheid”, (noot onder HvJ 19 juni 2019), TBO 2020, 24-30.

  • S. MORAS, J. OOMS en K. UYTTERHOEVEN, “De verzwaring van de opdracht van de ontwerper: recht op vergoeding?”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Wathelet (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2018-2019, Brussel,  EBP Publishers, 2019, 908-931.

  • S. MORAS, J. OOMS, E. ZEGERS en K. UYTTERHOEVEN, "De openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures: de voornaamste wolfijzers en schietgeweren in de nieuwe regelgeving”, TBO 2018, 85-109.

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak