Zoeken

Home  /  Over ons  /  Team  /  Stephanie Moras  /  Publicaties

Publicaties

  • S. MORAS en K. UYTTERHOEVEN, “De verlenging van de uitvoeringstermijn van een overheidsopdracht wegens laattijdige goedkeuring van tekeningen, andere documenten of voorwerpen door de aanbesteder (art. 36 KB AUR 2017): niet zomaar een quasi-automatisme …”, TBO 2022, 133-140.

  • S. MORAS en K. UYTTERHOEVEN, “De indieningsvoorwaarden voor klachten en verzoeken. Een reis met hindernissen?”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en L. DE WILDE (eds.) Jaarboek overheidsopdrachten 2021-22, Brussel, EBP Publishers, 2022, 375-394.
  • S. MORAS en K. UYTTERHOEVEN, “De wijziging van de Overheidsopdrachtenwet door de wet van 18 mei 2022: de regels met betrekking tot de uitsluitingsgronden en de corrigerende maatregelen gecorrigeerd in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie”, TBO 2022, 65-69.

  • S. MORAS, J. OOMS en K. UYTTERHOEVEN, "Het prijs- of kostenonderzoek en de abnormale prijzen recente ontwikkelingen", in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. WATHELET (eds.) Jaarboek overheidsopdrachten 2020-21, Brussel, EBP Publishers, 2021, 359-417.

  • S. MORAS, K. UYTTERHOEVEN en E. ZEGERS, “De uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht: niet zo eenvoudig als het lijkt…” in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. WATHELET, Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020, Brussel, EBP, 2020, 879-928.

  • S. MORAS en K. UYTTERHOEVEN, “Toepassing facultatieve uitsluitingsgrond? Beoordelingsmarge ligt bij de aanbestedende overheid”, (noot onder HvJ 19 juni 2019), TBO 2020, 24-30.

  • S. MORAS, J. OOMS en K. UYTTERHOEVEN, “De verzwaring van de opdracht van de ontwerper: recht op vergoeding?”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Wathelet (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2018-2019, Brussel,  EBP Publishers, 2019, 908-931.

  • S. MORAS, J. OOMS, E. ZEGERS en K. UYTTERHOEVEN, "De openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures: de voornaamste wolfijzers en schietgeweren in de nieuwe regelgeving”, TBO 2018, 85-109.

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak