Zoeken

Let’s get
things clear.

Home  /  Vakdomeinen  /  Geschillenbeslechting

Geschillen
beslechting

Naast de weg van de gerechtelijke procedure, zijn er verschillende vormen van alternatieve geschillenbeslechting waarbij  wij u eveneens kunnen bijstaan. 

In sommige gevallen slagen partijen erin om hun belangentegenstelling te overbruggen door zelf te onderhandelen, doch vaak lukt dit ook niet en leidt dit zelfs eerder tot een escalatie. 

Partijen kunnen zich dan laten bijstaan door een advocaat als professionele ervaringsdeskundige die dit onderhandelingsproces kan begeleiden en in goede banen kan leiden, idealiter om een gerechtelijke procedure te vermijden. Dergelijke onderhandelingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk verlopen.

Als dergelijke onderhandelingen niet op gang komen of niet tot een aanvaardbaar resultaat leiden, staan er voor de betrokken partijen nog steeds meerdere wegen open. De gerechtelijke weg waarbij het geschil door een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt beslecht is slechts één mogelijkheid. 

Partijen kunnen tevens opteren voor arbitrage. Dit is een methode van geschillenbeslechting waarbij een door de betrokken partijen aangeduide onpartijdige arbiter - of een college van arbiters - in een geschil tussen partijen een bindende uitspraak geeft. Ook in dergelijke arbitrageprocedures kunnen wij u bijstaan, dan wel vertegenwoordigen. 

Een derde alternatieve wijze van geschillenbeslechting, vormt de mogelijkheid tot bemiddeling (‘mediation’). Kenmerkend voor bemiddeling is dat er geen derde beslist voor de partijen, maar dat de partijen zelf onderhandelen en tot een beslissing komen, terwijl ze worden bijgestaan door een neutrale derde, de bemiddelaar, die het bemiddelingsproces in goede banen leidt. De alternatieve wijze van geschillenbeslechting zal een steeds belangrijke plaats innemen in ons rechtssysteem, nu de wetgever de rechtbank de mogelijkheid gegeven heeft partijen te dwingen eerst te bemiddelen, alvorens de zaak verder te behandelen. Ons kantoor stond al verschillende cliënten succesvol bij tijdens een bemiddeling.

Wij beschikken over de nodige expertise om u te adviseren en te begeleiden bij de alternatieve wijzen van geschillenbeslechting. Ons kantoor hecht er in het algemeen overigens belang aan bij ieder geschil een inschatting te maken van de opportuniteit van een gerechtelijke procedure dan wel een alternatieve geschillenbeslechting.

Relevante
blog posts


Klik hier

Onze
specialisten

Kristiaan Caluwaerts
Kristiaan Caluwaerts
Senior partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A, vastgoedrecht

Lees meer
Kristof Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven
Senior partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten, vastgoedrecht, statuut en deontologie architect

Lees meer
Dirk Berckmans
Dirk Berckmans
Senior partner

Gespecialiseerd in: M&A, bestuur van vennootschappen, corporate governance, commerciële contracten, arbitrage en mediation

Lees meer
Ignace Kroos
Ignace Kroos
Partner

Gespecialiseerd in: handelsrecht, vennootschapsrecht, transportrecht

Lees meer
Steven Slachmuylders
Steven Slachmuylders
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, verkeersrecht

Lees meer
Yannick Grauwels
Yannick Grauwels
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, omgevingsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Frederik Van Overtveldt
Frederik Van Overtveldt
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A,

Lees meer
Federico Wuyts
Federico Wuyts
Partner

Gespecialiseerd in: vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht

Lees meer
Stéphane Gevers
Stéphane Gevers
Partner

Gespecialiseerd in: kansspelen, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, verkeersrecht

Lees meer
Stéphanie Schepens
Stéphanie Schepens
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, verzekeringsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Noëmi Callaert
Noëmi Callaert
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, M&A

Lees meer
Thaïs Habotte
Thaïs Habotte
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, intellectueel eigendom

Lees meer
Els Zegers
Els Zegers
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: overheidsopdrachten, arbeidsrecht

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak