Zoeken

Let’s get
things clear.

Home  /  Vakdomeinen  /  Intellectuele eigendom

Intellectuele
eigendom

De intellectuele eigendomsrechten laten toe dat iemand een wettelijk monopolie verwerft op een bepaalde intellectuele schepping en daarbij als rechthebbende als enige de rechten verkrijgt om deze schepping te commercialiseren, verspreiden en/of te beschermen tegen derden. De intellectuele eigendomsrechten vormen daarmee een uitzondering op het principe van de vrijheid van handel.

Men onderscheidt klassiek twee soorten intellectuele rechten: de industriële en de artistieke.

De industriële rechten hebben in principe betrekking op zaken die voornamelijk een economisch belang hebben. Onder de industriële eigendomsrechten begrijpt men het octrooirecht (‘patenten'), het merkenrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het kwekersrecht en het recht inzake de bescherming van geografische aanduidingen.

De artistieke intellectuele eigendomsrechten aan de andere kant, streven naar de bescherming van zaken die in hoofdorde een artistiek belang hebben. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het auteursrecht, dat bijvoorbeeld betrekking kan hebben op het opstellen van architecturale plannen, het ontwerpen en de realisatie van bouwwerken en uiteraard kunst in de meest brede zin gaande van literaire werken tot film en fotografie, juwelenontwerp, acteren, de programmacodes van software of databanken.

Terwijl de economische waarde van de intellectuele eigendomsrechten steeds meer op de voorgrond komt, groeit ook het probleem van de namaak en het belang van de internationale en nationale handhaving van de intellectuele eigendomsrechten.

Wij bieden bijstand en advies in onder meer:

  • Distributiecontracten;
  • Deponering of bescherming van een handelsmerk, logo, …;
  • Opmaken van licentiecontracten;
  • Dossiers rond oneigenlijk gebruik van logo’s, merken, handelsnamen, foto’s, tekeningen, ontwerpen,…

Relevante
blog posts


Klik hier

Onze
specialisten

Kristiaan Caluwaerts
Kristiaan Caluwaerts
Senior partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A, vastgoedrecht

Lees meer
Kristof Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven
Senior partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten, vastgoedrecht, statuut en deontologie architect

Lees meer
Frederik Van Overtveldt
Frederik Van Overtveldt
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A,

Lees meer
Benny Backx
Benny Backx
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, informaticarecht, intellectuele rechten, insolventierecht

Lees meer
Thaïs Habotte
Thaïs Habotte
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, intellectueel eigendom

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak