Zoeken

Let’s get
things clear.

Home  /  Vakdomeinen  /  Overheidsopdrachten & PPS

Overheidsopdrachten
& PPS

De overheid kan een beroep doen op aannemers, dienstverleners of leveranciers voor de uitvoering van werken, het verlenen van diensten of het leveren van producten. Hiertoe moet de aanbestedende overheid een overeenkomst sluiten. Alvorens dat te doen moet de overheid in principe een opdracht  plaatsen. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de gelijkheid van de inschrijvers en moet de mededinging gegarandeerd zijn.

De reglementering rond overheidsopdrachten evolueert snel en is complex. Het gevolg hiervan is dat zowel adviseurs bij de overheid als kandidaat inschrijvers geconfronteerd worden met tal van juridische vragen en pijnpunten.

De uitvoering van de overheidsopdracht is eveneens onderworpen aan strikte regelgeving. De diverse betrokken partijen dienen hiermee bedachtzaam om te gaan en advies in te winnen wanneer nodig.

Dit geldt in het bijzonder bij PPS-constructies waarbij de overheid samenwerkt met één of meer privépartners om het project te realiseren.

Wij bieden bijstand en advies in onder meer:

  • Het opmaken en indienen van offertes;
  • Het nemen van de gunningsbeslissingen;
  • De uitvoering van overheidsopdrachten;
  • PPS-constructies;
  • Het opstellen van DBFM-contracten;
  • Het naleven van verschillende formaliteiten ter bescherming van de gelijkheid van de inschrijvers;
  • De eventuele procedures voor de burgerlijke rechtbanken en de administratieve rechtscolleges in geschillen met betrekking tot onregelmatigheden en onwettigheden inzake de gunning van overheidsopdrachten en overheidscontracten, en dit ter verdediging van zowel overheden als kandidaat inschrijvers.

Relevante
blog posts


Klik hier

Onze
specialisten

Kristof Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven
Senior partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten, vastgoedrecht, statuut en deontologie architect

Lees meer
Stephanie Moras
Stephanie Moras
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten

Lees meer
Marc Van Raemdonck
Marc Van Raemdonck
Advocaat Of Counsel

Gespecialiseerd in: publiek bouwrecht, privaat bouwrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht

Lees meer
Els Zegers
Els Zegers
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: overheidsopdrachten, arbeidsrecht

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak